Ouders

Praktische zaken

Ouders

Praktische zaken

Lesrooster en vakanties

Iedere leerling ontvangt altijd een up-to-date rooster met de tijden, vakken, docenten en lokalen. Dit rooster is te vinden via Somtoday.

> Bekijk de lestijden
> Bekijk de vakanties

Downloadpagina

Op onze downloadpagina vindt u allerlei handige documenten, zoals PTA’s,  de schoolgids, onze infokaart en lessentabellen.

> Downloadpagina

Ziekte, verzuim en te laat komen

Om de afmeldingen bij ziekte en ander verzuim goed te stroomlijnen, hebben we een aantal regels opgesteld.  We geven graag informatie over de regels rondom ziek- en afmeldingen, contactpersonen en hoog verzuim.
> Meer over absenties

Schoolboeken

Onze school stelt aan het begin van het jaar voor alle leerlingen de leer- en werkboeken kosteloos beschikbaar. We gaan er vanuit dat uw kind zuinig omgaat met de geleende spullen. Mochten de boeken toch beschadigd en onbruikbaar zijn na gebruik, dan moeten wij hiervoor helaas kosten in rekening brengen.

Device (laptop of tablet)

De aanschaf van een “device” (laptop of tablet) is soms een lastige keuze om te maken. Voor school zijn gelukkig bijna alle apparaten geschikt. Mocht u hierover advies willen, klik dan op de link hieronder.
> Advies device aanschaffen 

Ouderbijdrage

Voor een aantal activiteiten en voorzieningen ontvangen wij geen subsidie vanuit het Ministerie van OCW. Deze activiteiten en voorzieningen vallen buiten het reguliere lesprogramma, maar vinden wij wel belangrijk voor onze leerlingen. Wij vragen daarom aan u als ouders om een vrijwillige ouderbijdrage. We stellen de hoogte hiervan jaarlijks vast en innen de bijdrage via het schoolloket.
> Meer over de ouderbijdrage

Werken met Somtoday

Binnen onze school werken wij met de online tool Somtoday. We geven graag informatie over het werken met Somtoday (klik hier).

> Naar Somtoday

Ouderplatform

De mening en feedback van ouders is belangrijk voor ons als school. Daarom hebben wij het ouderplatform in het leven geroepen. Dit platform bestaat uit acht ouders, die de ouders binnen school vertegenwoordigen.
> Meer over het ouderplatform

Sociaal Team Overbetuwe

Inwoners kunnen hier terecht voor tips over gezondheid, opvoeden, geld, wonen en meedoen.
> Meer over het Sociaal Team Overbetuwe

Stichting Leergeld 

Leergeld helpt ouders om om alle kinderen mee te laten doen.

> Meer over Stichting Leergeld Oost-Betuwe 
> Meer over Stichting Leergeld Arnhem

Aansprakelijkheid

De school is niet aansprakelijk voor diefstal en voor schade aan fietsen, kleding, brillen, mobieltjes enzovoort. Om hun eigendommen op een veilige plaats te bewaren maken de leerlingen gebruik van hun locker (kluisje). De school doet door middel van surveillance en videobewaking al het mogelijke om diefstal en beschadiging van eigendommen van leerlingen te voorkomen. Iedereen is zelf aansprakelijk voor de schade die hij of zij toebrengt aan de schoolgebouwen en terreinen en aan eigendommen van de school, van personeelsleden of van medeleerlingen. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen en dergelijke, wanneer leerlingen onrechtmatig het schoolterrein verlaten tijdens schooluren.

Ook behoud school het recht om inhoud te controleren van de lockers (kluisjes) en tassen.