Nuttige informatie

Magister

Wij werken met de online tool Magister om schoolresultaten, roosterwijzigingen en andere nuttige zaken te delen met ouders en leerlingen.

GA DIRECT NAAR MAGISTER

Onze lestijden

De leerlingen van de onderbouw (leerjaar 1 en 2) hebben andere les- en pauzetijden dan de leerlingen in de bovenbouw.

Wij werken met een 45-minutenrooster. Bij speciale schoolactiviteiten en vergaderingen kan een aangepast rooster gehanteerd worden. Indien er sprake is van een aangepast rooster, kunt u dit op op de homepage lezen.

 

Lesrooster leerjaar 1&2

08.30 – 09.15 uur 1e lesuur
09.15 – 10.00 uur 2e lesuur
10.00 – 10.20 uur PAUZE
10.20 – 11.05 uur 3e lesuur
11.05 – 11.50 uur 4e lesuur
11.50 – 12.20 uur PAUZE
12.20 – 13.05 uur 5e lesuur
13.05 – 13.50 uur 6e lesuur
13.50 – 14.35 uur 7e lesuur
14.35 – 14.45 uur PAUZE
14.45 – 15.30 uur 8e lesuur
15.30 – 16.15 uur 9e lesuur
16.15 – 17.00 uur 10e lesuur

Lesrooster bovenbouw

08.30 – 09.15 uur 1e lesuur
09.15 – 10.00 uur 2e lesuur
10.00 – 10.45 uur 3e lesuur
10.45 – 11.05 uur PAUZE
11.05 – 11.50 uur 4e lesuur
11.50 – 12.35 uur 5e lesuur
12.35 – 13.05 uur PAUZE
13.05 – 13.50 uur 6e lesuur
13.50 – 14.35 uur 7e lesuur
14.35 – 15.20 uur 8e lesuur
15.20 – 15.30 uur PAUZE
15.30 – 16.15 uur 9e lesuur
16.15 – 17.00 uur 10e lesuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij ziekte van een docent zetten we in klas 1 en 2 waar mogelijk een collega in. Als dat niet lukt, kunnen de leerlingen zelfstandig studeren. We proberen lessen tijdens de 9e en 10e uren tot een minimum te beperken, zeker in de onderbouw.

Er zijn momenten dat wij kiezen om lessen te geven volgens het verkort lesrooster, de lestijden zijn dan als volgt:

verkorte lesrooster leerjaar 1&2

08.30 – 09.00 uur 1e lesuur
09.00 – 9.30 uur 2e lesuur
9.30 – 10.00 uur 3e lesuur
10.00 – 10.30 uur PAUZE
10.30 – 11.00 uur 4e lesuur
11.00 – 11.30 uur 5e lesuur•
11.30 – 12.00 uur 6e lesuur•

verkorte lesrooster bovenbouw

08.30 – 09.00 uur 1e lesuur
09.00 – 9.30 uur 2e lesuur
9.30 – 10.00 uur 3e lesuur
10.00 – 10.30 uur 4e lesuur
10.30 – 11.00 uur PAUZE
11.00 – 11.30 uur 5e lesuur•
11.30 – 12.00 uur 6e lesuur•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* het 5e en  6e lesuur zijn optioneel

 

Onze schoolregels

Wij vinden het belangrijk om binnen onze school op een respectvolle manier met elkaar om te gaan, zodat het voor alle leerlingen en docenten een veilige en prettige omgeving is. Een aantal duidelijke schoolregels helpen ons om dit te realiseren.

> Bekijk onze vastgelegde schoolregels