Begeleiding en contact

Contact met ouders

Wij willen net als u dat uw kind zich goed ontwikkelt én prettig voelt op school. Uw kind krijgt daarom hulp en ondersteuning van een mentor. Ook is contact met u als ouder erg belangrijk. Via de online tool Magister en schriftelijke rapportages kunt u de vorderingen van uw kind bekijken. Ook nodigen we u jaarlijks uit voor een gesprek met de mentor of een vakdocent. Verder informeren we u als ouder via nieuwsbrieven, e-mails en informatieavonden. Heeft u zelf vragen? Neem dan gerust contact met de mentor op.

Extra begeleiding voor uw kind

Leren en je goed ontwikkelen gaat niet bij iedere leerling vanzelf. Zijn er drempels of belemmeringen waar uw kind last van heeft? Dan kunt u met hulp van de mentor extra begeleiding voor uw kind aanvragen. We laten u graag alvast een aantal opties zien.

Passend onderwijs

Onze school heeft na aanmelding een zorgplicht voor iedere leerling. In ons SchoolOndersteuningsProfiel leest u welke ondersteuning wij kunnen bieden. Uw kind kan in aanmerking komen voor extra ondersteuning in de vorm van een arrangement. Wij zijn aangesloten bij Samenwerkingsverband V(S)O 25.06, op hun website vindt u meer informatie over passend onderwijs binnen dit samenwerkingsverband.

Studievaardigheden begeleiding

Is het voor uw kind lastig om zelf huiswerk te maken? Bijvoorbeeld doordat hij/zij het plannen moeilijk vindt, snel afgeleid is of gewoon een steuntje in de rug nodig heeft? Wij bieden binnen onze school studievaardigheden begeleiding voor iedere leerling, verzorgd door docenten. Uw kind kan voor deze begeleiding kiezen tijdens de fLExuren, aanmelding verloopt via de mentor.

Omgaan met dyslexie

Binnen onze school houden wij rekening met leerlingen met dyslexie. Wij ontvangen van u graag tijdig de dyslexie-verklaring van uw kind. Uw kind kan dan de ondersteuning krijgen die nodig is en bijvoorbeeld extra tijd bij het maken van toetsen. Ook krijgen examenkandidaten met dyslexie een aparte, kortdurende examentraining. Daarbij oefenen zij examens te maken en daarbij hulpmiddelen te gebruiken.

Sociale vaardigheidstraining

Heeft uw kind moeite met vriendschappen, weerbaarheid of heeft hij/zij last van faalangst? We bieden binnen onze school een sociale vaardigheidstraining en een faalangstreductietraining aan. De trainingen gaan door bij voldoende deelname en worden door onze eigen orthopedagoog op school gegeven. Voor aanmelding bij het ondersteuningsteam kunt u de mentor inschakelen. Er zijn geen kosten aan de trainingen verbonden.

Pesten en ongewenste intimiteiten

Een veilige omgeving bieden, dat is een belangrijk uitganspunt binnen Lyceum Elst. Pestgedrag willen wij dan ook graag vroeg opsporen en aanpakken. Wij werken om deze reden met een pestprotocol.

Leerlingen die te maken krijgen met vormen van ongewenst gedrag (denk aan bedreiging, racisme of intimidatie) kunnen hun mentor, coördinator of conrector inschakelen. Leerlingen die te maken krijgen met ongewenste intimiteiten, kunnen terecht bij de vertrouwenspersonen op school: mevrouw C. Wijnand (c.wijnand@lyceumelst.nl) en de heer G.J. Lobo van Vliet (g.lobo@lyceumelst.nl). Bekijk ook de uitgebreide informatie over onze klachtenprocedure.

Meer informatie over begeleiding en contact?

Neem dan gerust contact met ons op. We lichten de verschillende mogelijkheden graag toe.

NEEM CONTACT OP