Onze missie en visie

Missie

Ons streven is dat iedereen op school het beste uit zichzelf haalt en de juiste bagage verzamelt voor zijn of haar toekomst.

Visie

We bouwen ons onderwijs op het inzicht dat ieder mens behoefte heeft aan relatie, autonomie en competentie.

 

Dit zijn de drie pijlers van onze school.

 

Relatie

Zonder relatie geen prestatie! Medewerkers werken aan het aangaan en behouden van een goede relatie met leerlingen en tussen leerlingen onderling. Feedback durven geven en openheid zijn wezenlijke bestanddelen van een goede relatie. Leerlingen leren samen te werken en oog te hebben voor elkaar.

Autonomie

Iedere leerling is uniek, heeft zijn eigen kwaliteiten, maakt zijn eigen ontwikkeling door en is daarin autonoom. Leerlingen leren zelfbewuste keuzes te maken en zelfstandig of in groepsverband te werken.

Competentie

Leerlingen zijn op verschillende manieren competent, wij willen recht doen aan die verschillen. We zijn trots op behaalde resultaten van leerlingen en personeel en delen die met elkaar. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de interesses en kwaliteiten van leerlingen en zorgen tevens voor een zo breed mogelijke ontwikkeling. De school biedt daarin uitdagingen en begeleiding bij het leren. Een leerling heeft inhoudelijke kennis nodig, maar moet ook kennis kunnen toepassen, relaties kunnen leggen, kunnen samenwerken en zelfvertrouwen ontwikkelen.

Meer informatie over onze missie, visie en pijlers?

Neem dan contact met ons op, wij lichten graag toe waar Lyceum Elst voor staat.

NEEM CONTACT OP