Over Lyceum Elst

Onze missie en visie

De eigen ontwikkeling van iedere leerling vinden wij erg belangrijk. Natuurlijk hebben wij een lesprogramma vastgesteld, met profielen waar je als leerling uit kiest. Daarnaast bieden we een aantal leuke en nuttige extra’s, zodat jij je optimaal kunt ontwikkelen in je tijd bij ons op school.

Over Lyceum Elst

Onze missie en visie

De eigen ontwikkeling van iedere leerling vinden wij erg belangrijk. Natuurlijk hebben wij een lesprogramma vastgesteld, met profielen waar je als leerling uit kiest. Daarnaast bieden we een aantal leuke en nuttige extra’s, zodat jij je optimaal kunt ontwikkelen in je tijd bij ons op school.

Missie

Ons streven is dat iedereen op school het beste uit zichzelf haalt en de juiste bagage verzamelt voor zijn of haar toekomst.

Visie

We bouwen ons onderwijs op het inzicht dat ieder mens behoefte heeft aan relatie, autonomie en competentie.

Neem contact op

Relatie

Zonder relatie geen prestatie! Medewerkers werken aan het aangaan en behouden van een goede relatie met leerlingen en tussen leerlingen onderling. Feedback durven geven en openheid zijn wezenlijke bestanddelen van een goede relatie. Leerlingen leren samen te werken en oog te hebben voor elkaar.

Autonomie

Iedere leerling is uniek, heeft zijn eigen kwaliteiten, maakt zijn eigen ontwikkeling door en is daarin autonoom. Leerlingen leren zelfbewuste keuzes te maken en zelfstandig of in groepsverband te werken.

Competentie

Leerlingen zijn op verschillende manieren competent, wij willen recht doen aan die verschillen. We zijn trots op behaalde resultaten van leerlingen en personeel en delen die met elkaar. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de interesses en kwaliteiten van leerlingen en zorgen tevens voor een zo breed mogelijke ontwikkeling.

Meer informatie over onze missie, visie en pijlers?

Neem dan contact met ons op, wij lichten graag toe waar Lyceum Elst voor staat.

neem contact op