Schrijf je nu in!

Als je voor onze school kiest dan vinden we dat erg leuk. Heb je vragen? Check dan onze FAQ of neem contact met ons op! Lijkt het je leuk om naar onze school te komen? Je kunt je op deze pagina inschrijven. 

Schrijf je nu in!

Als je voor onze school kiest dan vinden we dat erg leuk. Heb je vragen? Check dan onze FAQ of neem contact met ons op!  Lijkt het je leuk om naar onze school te komen? Je kunt je op deze pagina inschrijven. 

Inschrijven voor schooljaar 2023-2024?

Hoe meld ik me aan voor schooljaar 2023-2024?
Wat leuk dat je voor onze school kiest! Op deze pagina kun je lezen hoe je je bij ons aanmeldt. Belangrijk om te weten: we hebben nog nooit hoeven loten, maar het zou kunnen dat we dat dit jaar wel moeten doen. Hieronder vertellen we je daar meer over.

Basisschooladvies
Je kunt je bij ons aanmelden als je basisschooladvies luidt: mavo, mavo/havo, havo, havo/vwo of vwo. Heb je een ander advies? Via de schoolkeuzehulp op https://kiesjenieuweschool.nl/ kun je zien welke andere school in onze regio bij jouw advies past.

Evenveel plekken
Wij hebben voor het komende schooljaar in de brugklas net zoveel plekken als dit jaar. Mochten zich voor komend schooljaar meer leerlingen aanmelden dan voor het huidige schooljaar dan moeten wij helaas gaan loten. In onze gebouwen kunnen wij namelijk niet meer leerlingen huisvesten dan dat we nu doen.

Broers en zussen
Als jij een broer of zus hebt die al bij ons op school zit, dan kun je zeker terecht op onze school. Ook als we meer aanmeldingen hebben dan het aantal plekken. Jij hoeft dan niet mee te loten. Uiteraard moet je dan wel het advies hebben dat bij onze school past. Voor de volledigheid: broers en zussen hebben minimaal één dezelfde ouder/verzorger of wonen op hetzelfde adres in een samengesteld gezin. Als jij deel uitmaakt van een meerling en één van jullie wordt ingeloot, dan worden jullie automatisch allemaal toegelaten op onze school.

Tweede en derde keuze
Onze school is onderdeel van de Gelderse onderwijsgroep Quadraam. Wij hebben met de andere scholen binnen onze stichting afspraken gemaakt over als wij zouden moeten gaan loten. Op ons aanmeldformulier kun je aangeven welke school jouw tweede keuze is en welke jouw derde (alleen als het Lorentz Lyceum je tweede keuze is). Mochten wij dit jaar moeten loten en mocht jij één van de ongelukkigen zijn die uitgeloot wordt, dan kun je zeker op de school van jouw tweede keuze terecht als dat een Quadraam-school is. De volgende Quadraam-scholen hebben zeker een plek voor jou als je bij ons uitgeloot wordt: Olympus College, Montessori College Arnhem, Beekdal Lyceum, Candea College en het Liemers College. Voor het Lorentz Lyceum, ook een school van Quadraam, geldt iets anders. Je kunt het Lorentz Lyceum prima als tweede keuze opgeven, maar het zou kunnen dat het Lorentz Lyceum moet gaan loten. Daarom kunnen we nu niet met zekerheid zeggen dat je op die school terecht kunt als je bij ons uitgeloot wordt. Mocht het Lorentz Lyceum geen plek voor je hebben, dan kijken we naar jouw derde keuze. Als dat ook een Quadraam-school is, heeft die school zeker een plekje voor jou. Voor zowel jouw tweede als derde keuze geldt dat jouw basisschooladvies wel overeen moet komen met de onderwijsniveaus van die scholen.

Aanmelden vóór 15 maart 2023
Je kunt je bij ons aanmelden door vóór woensdag 15 maart 2023 het online aanmeldformulier in te vullen. Als we je aanmelding hebben ontvangen, krijg je van ons een ontvangstbevestiging. Heb je die niet binnen twee werkdagen gekregen? Neem dan contact met ons op, want de ontvangstbevestiging geldt als bewijs van inschrijving. Lukt het niet om je digitaal aan te melden? Neem dan contact met ons op via info@lyceumelst.nl.

Let op, zonder het adviesformulier van de basisschool kunnen we de aanmelding niet in behandeling nemen. Meld dus pas aan als je dit formulier kunt aanleveren. Het maakt voor een eventuele loting niet uit wanneer je je aangemeld hebt. Als je het maar vóór 15 maart 2023 hebt gedaan.

Aanmelden Schooljaar 2023/2024

 

Aanmelden leerlingen met een ondersteuningsbehoefte
Voor leerlingen die mogelijk extra ondersteuning nodig hebben in het kader van Passend Onderwijs, ontvangen we graag nog wat extra bijlagen en onderzoeksverslagen. Als we alle formulieren en informatie hebben ontvangen, checken we of onze school de nodige extra ondersteuning kan bieden. Weet jij al dat je extra ondersteuning nodig hebt? Dan kunnen jouw ouders al voordat je je aanmeldt een gesprek aanvragen met de ondersteuningscoördinator van onze school. Meer informatie staat op de website van het Samenwerkingsverband: SWV De Verbinding – Samenwerkingsverband van Arnhem en De Liemers

Tellen aanmeldingen
Donderdag 16 maart 2023 bekijken wij alle aanmeldingen We weten dan of we iedereen kunnen plaatsen of dat we moeten loten. Als we moeten loten, kan dat voor alle onderwijsniveaus zijn. Maar het kan ook gebeuren dat er bijvoorbeeld alleen voor de leerlingen met een mavo-/havo-advies een loting plaats moet vinden. Dit hangt af van de aanmeldingen. Wij streven in elk geval naar een evenwichtige verdeling van klassen over de verschillende onderwijsniveaus. Wij sturen op 16 maart 2023 iedereen een mail waarin we aangeven of we moeten gaan loten of dat alle leerlingen geplaatst zijn.

Eventuele loting op 17 maart 2023
Als we moeten gaan loten, dan vindt er op vrijdag 17 maart 2023 een trekking plaats onder toeziend oog van een notaris, voor de onderwijsniveaus waarvoor loting nodig is. Iedereen is bij deze trekking gelijk, behalve wanneer je een broer of zus op onze school hebt. Dan mag je, bij een passend advies, sowieso bij ons komen en hoef je niet mee te loten. Ben je deel van een meerling? Als een van jullie ingeloot wordt, dan worden jullie allemaal geplaatst.

Snel duidelijkheid
We willen je natuurlijk niet langer in spanning houden dan noodzakelijk. Daarom sturen we vrijdag 17 maart 2023 meteen na de loting een email. Voor vragen over de uitslag zijn wij maandag 20 maart telefonisch bereikbaar. Ben je geplaatst? Dan sturen we je een brief met de plaatsingsinformatie. Als wij helaas geen plek voor jou hebben en als je tweede keuze een Quadraam-school is, dan informeren wij deze school. Mocht je tweede keuze het Lorentz Lyceum zijn en deze school vanwege hun eventuele eigen loting geen plek voor jou hebben, dan nemen wij contact op met de school van je derde keuze, mits dat ook een Quadraam-school is. Is je tweede of derde keuze geen Quadraam-school, dan moet je zelf contact opnemen met die school.

Wachtlijst
Stel dat we moeten loten, en stel dat jij uitgeloot bent. Dan plaatsen we je op een wachtlijst. De volgorde van de wachtlijst wordt bepaald tijdens de trekking bij de notaris. Mocht er voor de start van het schooljaar 2023/2024 toch nog een plekje voor jou vrij komen, dan nemen we contact met je op. Zodra het nieuwe schooljaar gestart is, komt de eventuele wachtlijst te vervallen.

Vragen?
Als je nog vragen hebt, kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen via info@lyceumelst.nl of 0481 – 36 29 20  Hieronder staan al antwoorden op een aantal vragen. Deze vragenlijst houden wij up-to-date.

Vragen en antwoorden

Voor hoeveel leerlingen hebben jullie het komende jaar plek?
Wij hebben evenveel plekken als dit jaar en dat betekent dat we 234 leerlingen in de brugklas kunnen verwelkomen.

Als jullie zo’n populaire school zijn, waarom hebben jullie dan de school niet uitgebouwd?
Wij zouden heel graag alle leerlingen willen plaatsen die voor onze school kiezen. Helaas kunnen we niet zomaar onze school uitbouwen. Dat is een keuze van de gemeente.

Wat gebeurt er als ik geen tweede en derde schoolkeuze invul op het aanmeldformulier?
Als je geen tweede en derde schoolkeuze hebt ingevuld en wij moeten loten en jij wordt uitgeloot, dan moet je zelf op zoek naar een andere school. Het kan zijn dat dan niet alle scholen nog een plek voor je hebben. Als je wel een tweede en derde schoolkeuze hebt ingevuld en die scholen ook onderdeel zijn van Quadraam, dan weet je zeker dat je op een van die scholen terecht kunt als je bij ons uitgeloot wordt.

Kan ik me na 15 maart 2023 nog bij jullie aanmelden?
Wij raden iedereen aan om zich voor 15 maart 2023 bij ons aan te melden. Als wij moeten loten en jij hebt je na 15 maart 2023 bij ons aangemeld, kun je niet mee loten en hebben wij zeker geen plek voor jou. Als we niet hoeven loten en jij hebt je na 15 maart 2023 bij ons aangemeld, dan zou het kunnen dat we nog wel plek voor je hebben. Maar zeker weten doen we dat niet. Dus we raden je echt aan om je voor 15 maart 2023 aan te melden.

Gaan jullie vanaf nu elk jaar loten?
Wij hebben nog nooit hoeven loten en het is ook nog helemaal niet zeker of we dit jaar gaan loten. Dat hangt van het aantal aanmeldingen af. Elk jaar kijken we hoeveel plekken we hebben. Op basis van het aantal aanmeldingen bekijken we vervolgens of we wel of niet moeten gaan loten.

Stel dat jullie gaan loten en ik in maart word ingeloot, maar dat ik in juni een ander advies van de basisschool krijg. Kan ik dan nog van klas veranderen?
Wij kunnen deze vraag nog niet beantwoorden, omdat dit echt afhangt van het aantal aanmeldingen in vergelijking met het aantal plekken dat we hebben. Hoe meer aanmeldingen we krijgen, hoe kleiner de kans dat we in juni nog kunnen gaan schuiven tussen klassen. Dus als jij in maart ingeloot bent voor bijvoorbeeld onze mavo/havo-brugklas, dan kunnen we die specifieke plek in juni niet zomaar wijzigen in bijvoorbeeld onze havo/vwo-brugklas.

Mijn eerste keuze is het Lorentz Lyceum. Als ik daar uitgeloot word, hebben jullie dan nog een plekje voor mij?
Wij kunnen deze vraag nog niet beantwoorden, omdat dit echt afhangt van het aantal aanmeldingen in vergelijking met het aantal plekken dat we hebben. Als we minder dan 234 aanmeldingen krijgen, hoeven we niet te loten en dan hebben we mogelijk nog een plek voor jou. Of dat echt zo is, hangt ook af van het aantal leerlingen dat uitgeloot wordt bij het Lorentz Lyceum en dat graag naar onze school wil. Ook het advies van die uitgelote leerlingen is belangrijk. Want misschien hebben we bijvoorbeeld nog wel plekken in onze vwo-brugklas, maar niet in de havo-brugklas. Als we nog plekken beschikbaar hebben, maar er meer uitgelote leerlingen van het Lorentz Lyceum bij ons willen komen dan het aantal beschikbare plekken gaan we loten. Die loting vindt dan plaats op 24 maart 2023.

Inschrijving voor leerjaar 2 en hoger
Wij nemen op dit moment geen leerlingen aan voor leerjaar 2 of hoger. We hanteren een wachtlijst.  Wilt u op deze wachtlijst neem dan contact op via info@lyceumelst.nl

Inschrijven voor het huidige schooljaar
Helaas is de inschrijftermijn voor de brugklassen van het schooljaar 2022-2023 verstreken.  Wilt u uw zoon of dochter ondanks het verstrijken van de inschrijftermijn alsnog inschrijven in de brugklas, neem dan contact met ons op via info@lyceumelst.nl.

 

 

Wilt u uw kind aanmelden voor het huidige schooljaar? Kijk dan onderaan deze pagina.

Digitaal aanmelden voor schooljaar 2022-2023