Inschrijven

Inschrijven voor schooljaar 2020-2021?

U kunt uw kind aanmelden voor alle leerjaren en niveaus via het aanmeldingsformulier. Alleen voor leerjaar één geldt dat u uw kind uiterlijk 15 maart 2020 aangemeld moet hebben. Aanmeldingen voor de brugklas, zijn na 15 maart ook welkom, maar kunnen alleen in behandeling worden genomen als er nog ruimte is in de klassen voor het komende schooljaar.  Wilt u meer informatie over de brugklassen? Kijk dan hier.

Als u uw kind wilt aanmelden voor leerjaar 2 of hoger, vragen we u eerst contact op te nemen met ons om kennis te maken en te kijken naar de aansluiting met het programma van de huidige school van uw zoon of dochter. Voor mavo kunt u contact opnemen met de heer G. Versteeg, decaan mavo via g.versteeg@lyceumelst.nl. Voor havo en vwo kunt u contact opnemen met de decaan de heer Drs. C. Peters via c.peters@lyceumelst.nl

 

DOWNLOAD AANMELDINGSFORMULIER 

Het ingevulde en ondertekende formulier mag u naar ons opsturen, bij ons afgeven bij de balie of naar ons mailen via info@lyceumelst.nl 

Inschrijven voor schooljaar 2019-2020?

U kunt uw kind aanmelden voor alle leerjaren en niveaus via het aanmeldingsformulier.

Als u uw kind wilt aanmelden voor leerjaar 2 of hoger, vragen we u eerst contact op te nemen met ons om kennis te maken en te kijken naar de aansluiting met het programma van de huidige school van uw zoon of dochter. Voor mavo kunt u contact opnemen met de heer G. Versteeg, decaan mavo via g.versteeg@lyceumelst.nl. Voor havo en vwo kunt u contact opnemen met de decaan de heer Drs. C. Peters via c.peters@lyceumelst.nl

Let op, de volgende klassen zitten helaas al vol voor 2019-2020:

  • 1 mavo/havo
  • 2 mavo
  • 3 mavo
  • 4 havo

DOWNLOAD AANMELDINGSFORMULIER

Het ingevulde en ondertekende formulier mag u naar ons opsturen, bij ons afgeven bij de balie of naar ons mailen via info@lyceumelst.nl