Inschrijven

Inschrijven voor schooljaar 2020-2021?

U kunt uw kind aanmelden voor alle leerjaren en niveaus via het aanmeldingsformulier.  Aanmeldingen voor de brugklas, zijn nog steeds van harte welkom, maar kunnen alleen in behandeling worden genomen als er nog ruimte is in de klassen voor het komende schooljaar.  Op dit moment hebben wij in alle klassen nog ruimte. Wilt u meer informatie over de brugklassen? Kijk dan hier.

Als u uw kind wilt aanmelden voor leerjaar 2 of hoger, vragen we u eerst contact op te nemen met ons om kennis te maken en te kijken naar de aansluiting met het programma van de huidige school van uw zoon of dochter. Voor mavo kunt u contact opnemen met de heer G. Versteeg, decaan mavo via g.versteeg@lyceumelst.nl. Voor havo en vwo kunt u contact opnemen met de decaan de heer Drs. C. Peters via c.peters@lyceumelst.nl

Aanname bij Lyceum Elst gebeurt niet op basis van een loting.

 

DOWNLOAD AANMELDINGSFORMULIER 

Het ingevulde en ondertekende formulier mag u naar ons opsturen, bij ons afgeven bij de balie of naar ons mailen via info@lyceumelst.nl