Over Lyceum Elst

Kwaliteit en resultaat

Over Lyceum Elst

Kwaliteit en resultaat

Kwaliteitsbeleid van onze school

Net als iedere andere middelbare school moet ook Lyceum Elst voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet op de Kwaliteitszorg en de Wet op het Onderwijstoezicht. Wij hanteren als school een kwaliteitsbeleidsplan waarin doelstellingen, procedures en activiteiten in het kader van de kwaliteitszorg zijn verwoord.

Doelen van ons kwaliteitsbeleid:

  • optimalisering in afstemming en uitvoer van alle activiteiten uit het schoolplan;
  • verbetering van het dagelijkse onderwijsleerproces in al zijn facetten;
  • vergroten van de persoonlijke competentie en het verbeteren van het functioneren van alle medewerkers.

Resultaten en slagingspercentages

Natuurlijk geven we u graag inzicht in de resultaten en slagingspercentages van Lyceum Elst. De slagingspercentages van de laatste 4 schooljaren zien er als volgt uit:

’22-’23 ’21-’22 ’20-’21 ’19-’20
vwo 95%  92%   98%   100%
havo 89%  97%   98%   98%
mavo 93%  100%   98%   99%

Voor verdere informatie over resultaten, onderwijsbeleid, kwaliteit en bedrijfsvoering
kunt u kijken op www.scholenopdekaart.nl.

Hoe investeren wij in kwaliteit?

Het blijven investeren in de kwaliteit van ons onderwijs is erg belangrijk. We lichten graag een aantal van deze investeringen toe:

Investeren in leerlingen en resultaten

De ontwikkeling van onze leerlingen en het behalen van goede resultaten zijn van groot belang. Daarom stellen wij eisen aan iedere leerling, bouwen een relatie op en bieden de leerling uitdaging. Onze lessen zijn kwalitatief goed, en we bieden een degelijke voorbereiding op het examen.

Investeren in stagebegeleiding

Werken aan de kwaliteit van stagebegeleiding van docenten in opleiding helpt om de kwaliteit van het onderwijs van de toekomst te borgen. Onze school is dan ook een opleidingsschool.

Toetsing van onze kwaliteit

Om het kwaliteitsbeleid succesvol na te leven is toetsing een belangrijk punt. Lyceum Elst toetst zelf de uitvoering van het kwaliteitsbeleid en wordt door externe instanties getoetst.

Eigen kwaliteitsonderzoek

Belangrijke elementen die wij zelf regelmatig gebruiken voor kwaliteitsverbetering:

  • onderwijsopbrensten (zoals rapportcijfers);
  • leerlingenquêtes en oudervragenlijsten;
  • organisatie-evaluaties, het medewerkers tevredenheidsonderzoek;
  • contacten met primair onderwijs en de afnemende scholen (ROC’s, HBO’s en universiteiten);
  • lesbezoeken.

Onderzoek door de Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs heeft in zijn laatste KwaliteitsOnderzoek (KO) vastgesteld dat de kwaliteit van het onderwijs op de vwo, havo en mavo voldoet aan de gestelde normen.

Meer weten over opties voor eigen ontwikkeling op Lyceum Elst?
Neem dan gerust contact met ons op. We geven je graag meer informatie.