Opleidingsschool

Lyceum Elst is een opleidingsschool. Dit betekent dat we een nauwe samenwerking kennen met de meeste lerarenopleidingen uit de wijde omgeving. Voor elk vak is er tenminste één werkplekbegeleider (WB) die de dagelijkse begeleiding verzorgt. Onze werkplekbegeleiders zijn gecertificeerd en er is een schoolopleider. Deze coördineert de opleidingsschool, verzorgt de kennismaking en onderhoudt het contact met het instituut. We bieden voor zowel deeltijd en voltijd, eerste- en tweedegraads opleidingstrajecten aan en hebben een samenwerkingsverband met ILS-HAN, Radboud Docenten Academie en de Hogeschool Utrecht. De studenten van deze opleiding krijgen voorrang op het invullen van stageplaatsen. Lyceum Elst neemt een stagiair volledig op in het team. Wij hebben een jong, zeer betrokken team van medewerkers. Voor eindstages is er ook een onderzoeksbegeleiding mogelijk. 

Het belang van goede stagebegeleiding

De studenten van nu zijn de toekomst. Stage lopen is een belangrijk onderdeel van de opleidingen tot docent. Om de kwaliteit van het onderwijs van de toekomst te borgen, is het belangrijk te werken aan de kwaliteit van stagebegeleiding. Binnen Lyceum Elst zetten we ons hier graag voor in.

Keurmerk als Opleidingsschool en SBB

Onze school is een officiële Opleidingsschool binnen onze stichting Quadraam in nauwe samenwerking met de ILS-HAN, HU en andere lerarenopleidingen. De begeleidingsstructuur is verankerd in het integraal personeelsbeleid (IPB). De werkplekbegeleiders (WB-ers) zijn gecertificeerd en maken deel uit van het Team Quriuz Opleiden. Studenten krijgen begeleiding van een WB-er, de vakgroep en de schoolopleider (SO). Ook zijn we een SBB erkend leerbedrijf voor verschillende MBO-opleidingen.

Mogelijke stageplaatsen

Als student word je volledig opgenomen in ons team. Er zijn meerdere stage mogelijkheden:

  • Alle 1e en 2e graads lerarenopleidingen zowel voltijd als deeltijd.
  • Lyceum Elst heeft een samenwerkingsverband met ILS-HAN, Radboud Docenten Academie en de Hogeschool Utrecht. Studenten afkomstig van deze instituten hebben voorrang bij het invullen van stageplaatsen. Dat wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor studenten van andere opleidingen.
  • We zijn een erkend leerbedrijf voor de opleidingen: facilitair leidinggevende, management assistant, office assistant (secretaresse), onderwijsassistent, allround laborant, biologisch medisch analist, chemisch-fysisch analist, medewerker facilitaire dienstverlening.

Begeleiding tijdens de stage

We vinden het belangrijk jou als leraar in opleiding/stagiaire als een collega te zien. Voor de begeleiding is er om te beginnen de schoolopleider (SO). De SO coördineert de opleidingsschool, verzorgt de kennismaking en onderhoudt het contact met het instituut. Voor elk vak of elke functie is er tenminste één werkplekbegeleider (WB) die de dagelijkse begeleiding verzorgt. Onze school heeft een hecht team van betrokken medewerkers. Je kunt eenvoudig bij iedereen terecht voor vragen en advies.

Een stage binnen Lyceum Elst: iets voor jou?

Lyceum Elst heeft regelmatig nieuwe stage-vacatures. Ben jij betrokken bij het schoolleven? Heb jij een collegiale houding, ben je onderzoekend en durf je eigen inbreng te tonen? En is een leven lang leren binnen én buiten school jou op het lijf geschreven? Dan kan een stage binnen onze school iets voor jou zijn.

Neem hiervoor contact op met mevrouw L. Bos (Coördinerend Schoolopleider): l.bos@lyceumelst.nl