Leerlingen

Overgangsnormen

De eigen ontwikkeling van iedere leerling vinden wij erg belangrijk. Natuurlijk hebben wij een lesprogramma vastgesteld, met profielen waar je als leerling uit kiest. Daarnaast bieden we een aantal leuke en nuttige extra’s, zodat jij je optimaal kunt ontwikkelen in je tijd bij ons op school.

Overgaan naar de volgende klas

Als leerling van Lyceum Elst is het de bedoeling dat je steeds doorstroomt naar de volgende klas. Daarvoor moet je echter wel bepaalde resultaten hebben behaald.

Algemene richtlijnen overgang

Bij de overgang (bevordering) naar een volgend leerjaar hanteren we de volgende algemene richtlijnen:

  • Bevordering wordt vastgesteld door de docentenvergadering onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding.
  • De overgangsnormen zijn afgeleid van de normen die gelden bij de eindexamens.

Wat als je niet overgaat?

Op het moment dat je niet overgaat naar het volgende leerjaar, brengen wij als school een bindend advies uit:

  • Het jaar overdoen (doubleren) is alleen in uitzonderlijke gevallen zinvol, als je door omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte) niet het verwachte resultaat hebt behaald. Als we verwachten dat je het opleidingsniveau wel succesvol af kan ronden, is dit een optie.
  • In alle andere gevallen moet je naar een ander onderwijstype overstappen. In de 1e en 2e klas kan je bijvoorbeeld niet blijven zitten. Ook mag je een klas slechts één keer overdoen en mag je niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren.

Onze overgangsnormen

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om over te gaan naar de volgende klas? Je vindt deze informatie in onze overgangsnormen (de meest recente overgangsnormen worden doorgaans medio oktober van het betreffende schooljaar geplaatst).

Download de overgangsnormen

Examenreglement en PTA

De regels rondom het behalen van het eindexamen en de systematiek van het beoordelen van de bovenbouwleerlingen hebben we ook vastgelegd. Bekijk alle informatie over examens en het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) (de meest recente PTA’s worden doorgaans medio oktober van het betreffende schooljaar geplaatst).

 Download PTA’s en examenreglement

Vragen over de overgangsnormen en jouw situatie?

Neem dan contact op met je mentor.