Les- en toetsrooster

Les- en toetsrooster

Onze lestijden

Wij werken met een 45-minutenrooster. Bij speciale schoolactiviteiten en vergaderingen kan een aangepast rooster gehanteerd worden. Indien er sprake is van een aangepast rooster, dan kunt u dit op de homepage lezen. In geval van een LE-week (Lyceum Elst-activiteiten/toetsweek) zal het (toets)rooster via de mentor, SOM en Zermelo worden gedeeld met de leerlingen.

Lestijden

08.30 – 09.15 uur 1e lesuur
09.15 – 10.00 uur 2e lesuur
10.00 – 10.45 uur 3e lesuur
10.45 – 11.05 uur PAUZE
11.05 – 11.50 uur 4e lesuur
11.50 – 12.35 uur 5e lesuur
12.35 – 13.05 uur PAUZE
13.05 – 13.50 uur 6e lesuur
13.50 – 14.35 uur 7e lesuur
14.35 – 15.20 uur 8e lesuur
15.20 – 15.30 uur PAUZE
15.30 – 16.15 uur 9e lesuur
16.15 – 17.00 uur 10e lesuur
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij ziekte van een docent zetten we in klas 1 en 2 waar mogelijk een collega in. Als dat niet lukt, kunnen de leerlingen zelfstandig studeren. We proberen lessen tijdens de 9e en 10e uren tot een minimum te beperken, zeker in de onderbouw.

Op de volgende dagen kiezen wij ervoor om lessen te geven volgens het verkort lesrooster,
– 7 en 8 december 2021 i.v.m. resultaatbesprekingen
– 28 januari 2022 i.v.m. voorbereidingen Open Dag
– 8, 9 en 10 februari 2022 i.v.m. kennismakingslessen
– 22 en 23 februari 2022 i.v.m. resultaatbesprekingen

De lestijden zijn dan als volgt:

Verkorte lesrooster

08.30 – 09.15 uur 1e lesuur
09.15 – 10.00 uur 2e lesuur
10.00 – 10.45 uur 3e lesuur
10.45 – 11.05 uur PAUZE
11.05 – 11.50 uur 4e lesuur
11.50 – 12.35 uur 5e lesuur