Ouderplatform

Ouderplatform

Wat is het ouderplatform?

Op Lyceum Elst is er een ouderplatform zodat ouders hun mening kunnen geven over onze school. Het ouderplatform bestaat uit ongeveer acht ouders, we proberen altijd een gelijkmatige verdeling te hebben van ouders met kinderen uit de bovenbouw en onderbouw. Hierbij streven we naar vertegenwoordiging van ieder leerjaar door een ouder. De ouders hebben in principe drie jaar zitting in het ouderplatform.

Bijeenkomsten ouderplatform

De schoolleiding ontmoet de leden van het ouderplatform vier keer per jaar op school. Tijdens deze bijeenkomsten gaat het nadrukkelijk niet om individuele leerlingen en/of docenten. De schoolleiding legt de ouders uiteenlopende zaken voor, denk hierbij aan huisvesting, communicatie en onderwijsontwikkelingen.

 

Aanmelden voor het ouderplatform

Zodra er een plaats vrij is voor een nieuwe ouder, communiceren wij dit in de nieuwsbrief en op onze website. Wilt u meer informatie over het ouderplatform of uzelf alvast aanmelden? Neem dan contact op met de heer C. Sprakel: c.sprakel@lyceumelst.nl.