Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Extra activiteiten en voorzieningen bekostigen

Onze school ontvangt van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een vergoeding voor schoolboeken en lesmateriaal dat noodzakelijk is voor het volgen van het onderwijsprogramma. Wij ontvangen van het Ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen. Een aantal van deze zaken vinden we voor onze leerlingen echter wel belangrijk. Om dit toch aan te kunnen bieden vragen wij ouders om een ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage verhoogt het budget van de school. We maken hiermee activiteiten en voorzieningen mogelijk die anders achterwege moeten blijven. De ouderbijdrage is niet verplicht gesteld. Betaling vindt plaats via Schoolloket.

direct naar Schoolloket

> Klik hier voor het oude Schoolloket

Hoogte van de ouderbijdrage

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage stelt de directie jaarlijks vast. De Medezeggenschapsraad van onze school moet deze altijd goedkeuren. Wij hebben een raming gemaakt van de kosten voor de leerjaren 1 t/m 4 en voor de leerjaren 5 en 6. Op basis hiervan is een gemiddeld bedrag vastgesteld. In deze kostenraming vindt u o.a. de huur van een kluisje, gebruiksvergoeding van diverse materialen, het gymshirt in de brugklas, excursies en een schoolreis terug.

download hier de ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage en ondersteuning

Aangezien de ouderbijdrage vrijwillig is, kunnen wij u als ouder niet verplichten deze te voldoen. Echter als school zijn wij niet in de mogelijkheid om alle excursies en reizen door te laten gaan als er geen financiële dekking voor is.  Als er dus (te veel) ouders zijn die de gevraagde bijdrage niet betalen dan zijn wij helaas genoodzaakt deze activiteiten te annuleren.

Is het voor u niet mogelijk de ouderbijdrage te betalen, vanwege uw financiële situatie?
Dan zijn er meerdere mogelijkheden voor ondersteuning:

  • U kunt proberen De Gelrepas (gemeente Arnhem, Overbetuwe en diverse andere) aan te vragen. Hiermee vergoedt de gemeente een deel van de ouderbijdrage rechtstreeks aan de school. Check de website van uw gemeente voor meer informatie en de voorwaarden.
  • U kunt kijken of u recht heeft op hulp van de ‘Stichting Leergeld’. In zowel de gemeente Arnhem, Overbetuwe als Nijmegen is een afdeling hiervan actief. Deze stichting kan bijdragen aan een deel van de kosten die u maakt om uw kind naar school te laten gaan. Check de site leergeld.nl voor meer informatie en de voorwaarden.
  • U kunt contact opnemen met onze administratie als de verschillende middelen geen oplossing bieden.

Inning via het schoolloket

Wij innen de verschillende delen van de ouderbijdrage via het zogeheten online schoolloket. Hier kunt u aangeven welke bijdrage u wel wilt betalen en welke eventueel niet. U ontvangt hiervoor inloggegevens van onze school.

Vragen over de ouderbijdrage

Heeft u vragen over de vrijwillige ouderbijdrage of hulp nodig bij de betaling ervan? Neem dan contact met ons op.