Samenwerkingen

Voor ons als school is het belangrijk onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst. We willen daarbij iedereen mooie kansen bieden en zijn of haar talenten optimaal laten ontwikkelen. Lyceum Elst werkt hiervoor graag samen met andere partijen.

Samenwerking met basisscholen: uitdaging voor plus-leerlingen

Soms is de aangeboden stof op de basisschool niet genoeg voor leerlingen. Extra uitdaging is dan natuurlijk erg welkom. Voor deze zogenaamde plus-leerlingen hebben we op Lyceum Elst een uitdagend traject samengesteld. We werken hiervoor al een aantal jaren samen met Basisschool De Elstar, sinds dit schooljaar doet ook Basisschool De Zonnepoort mee. Plus-leerlingen volgen een speciaal traject en krijgen op onze school gastcolleges van docenten èn coaching door oudere leerlingen.
Meer over Plus-leerlingen aan de slag op onze school