Plus-leerlingen aan de slag 

Extra uitdaging voor basisschoolleerlingen

Soms is de aangeboden stof op de basisschool niet genoeg voor leerlingen. Extra uitdaging is dan natuurlijk erg welkom. Voor deze zogenaamde plus-leerlingen hebben we op Lyceum Elst een uitdagend traject samengesteld. We werken hiervoor al een aantal jaren samen met Basisschool De Elstar. Plus-leerlingen uit groep 5 t/m 8 volgen naast hun gewone lessen een speciaal traject op hun basisschool. Ze krijgen uitdaging in de vorm van pluslessen en een onderzoekcyclus. Op onze school volgen ze gastcolleges, waarin docenten thematische verdieping aanbieden. De leerlingen gaan tijdens een onderzoek zelf met deze informatie aan de slag. Sinds enkele jaren is ook Basisschool De Zonnepoort aangesloten bij dit project. Alle partijen zijn erg enthousiast over de samenwerking, we hopen er nog meer scholen bij te betrekken.

Eigen leerlingen als coach

Dit schooljaar kiezen we ervoor het project een iets andere invulling te geven. We zetten een aantal leerlingen van onze school in als coach van een groepje plus-leerlingen. Tijdens hun onderzoek kunnen ze vragen stellen en begeleiding krijgen van een Lyceum Elst leerling. Een win-win situatie, de oudere leerling kan zo zijn/haar onderzoeksvaardigheden versterken én oefenen met het geven van gerichte feedback. Een waardevolle ervaring voor de toekomst. Voor de plus-leerlingen is het erg prettig dat iemand meekijkt en meedenkt, die wat verder is in zijn ontwikkeling.

Meer weten of aanmelden?

Wilt u meer weten over onze samenwerking met basisscholen? Of samen kijken wat de mogelijkheden voor uw school zijn? Neem dan contact op met de heer D. Freijse, teamleider onderbouw havo/vwo en docent Frans. Zijn mailadres: d.freijse@lyceumelst.nl.

Voor het aanmelden van uw kind (van een deelnemende basisschool) verwijzen we u naar uw eigen basisschool.