Update coronamaatregelen, sluiting scholen

Gisteren ontvingen al onze leerlingen en hun ouders/verzorgers onderstaand bericht van de schoolleiding van Lyceum Elst.
Weet je niet meer hoe je moet inloggen via Teams? Klik dan op deze link. 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,

Met dit bericht informeren we je over de nieuwe landelijke coronamaatregelen en wat die betekenen voor onze school. De nieuwe maatregelen zijn genomen om verspreiding van de
omikronvariant van het coronavirus zo veel mogelijk te vertragen. Voor de middelbare scholen betekent dit dat zij vanaf morgen sluiten. We vinden het jammer dat we jullie voor
de vakantie niet meer op school kunnen zien. Uiterlijk 3 januari wordt bekend gemaakt of de scholen na de kerstvakantie, maandag 10 januari, weer open kunnen voor lessen. Hoe minder
besmettingen er zijn, hoe groter de kans dat we vanaf 10 januari weer les kunnen geven op school.

Komende week
De komende week beperken we het aantal contacten op school tot het minimum. Om die reden zijn er geen lessen, ook niet voor de examenklassen. We geven geen online lessen. De
komende week gebruiken we om ons verder voor te bereiden op het scenario waarin we na de vakantie niet of niet volledig open kunnen voor lessen. Wat gebeurt er de komende week?

• Maandag kunnen leerlingen tussen 9.00 uur en 12.00 uur op school komen om spullen op te halen. Houd je verblijf op school zo kort mogelijk.
• Bij de balie staan zelftesten voor wie nog extra zelftesten mee wil nemen. 
• Je mentor neemt contact met je op om (nogmaals) door te nemen of Teams bij je werkt en te horen of je nog vragen hebt. Ben je je inloggegevens kwijt? Mail dan naar info@lyceumelst.nl .
• Van je vakdocenten hoor je hoe het gaat met toetsen en het inleveren van opdracht die gepland stonden voor komende week. Dit hoor je via Teams.
• Als je in een voorexamenklas of examenklas zit, kun je voor elk vak tijdens je laatste les voor donderdag 12.30 uur via Teams vragen stellen aan je vakdocent. Dit doen we met het oog op de schoolexamens in LE-week 2. Hiervoor gelden de lestijden van het ‘gewone’ rooster.
• Er is noodopvang op school. In tegenstelling tot het basisonderwijs, is er bij middelbare scholen geen opvang voor leerlingen waarvan (één van) de ouders een cruciaal beroep heeft.
• Tot en met dinsdag is school telefonisch bereikbaar. Vanaf woensdag is school alleen bereikbaar via info@lyceumelst.nl

Tenslotte

Als je vragen hebt naar aanleiding van deze brief, kun je terecht bij je mentor. Uiterlijk 5 januari berichten we je opnieuw. Dan weten we waarschijnlijk hoe het na de kerstvakantie gaat. We wensen iedereen sterkte bij het omgaan met de huidige omstandigheden, een goede gezondheid en het allerbeste voor 2022.