Ziekte en verzuim

Ziekte en verzuim

Het kan natuurlijk gebeuren dat een leerling ziek is of door andere omstandigheden niet op school kan komen.