Absenties

 

Absenties

 

Ziekmelding vóór schooltijd 

Is het vóór schooltijd duidelijk dat uw kind niet aanwezig kan zijn? Dan kunt u uw kind als volgt afmelden:

  • Bij afwezigheid van uw kind door ziekte of andere omstandigheden, vragen we de ouder(s)/verzorger(s) dit vóór 8.30 uur via de Somtoday-ouderapp bij ons te melden. Indien dit niet mogelijk is (bij storing bijvoorbeeld), dan kunt u de afwezigheid per e-mail aan ons doorgeven via absentie@lyceumelst.nl.
  • Bij meerdere opeenvolgende dagen ziekte, vragen we dit dagelijks via de Somtoday-ouderapp te melden (ook als er een weekend tussen zit).

Let op: het achteraf melden van absentie kan aangemerkt worden als ongeoorloofd verzuim.

Ziekmelding tijdens een schooldag

Voelt uw kind zich ziek tijdens een schooldag? Dan werkt afmelding als volgt:

  • Uw kind kan zich op school afmelden bij één van onze verzuimmedewerkers.
  • De verzuimmedewerker neemt contact op met één van de ouders/verzorgers om te bespreken of uw kind naar huis kan komen.
  • Is uw kind de volgende schooldag nog steeds ziek, dan geldt dezelfde procedure als bij ziekmelding vóór schooltijd (zie boven).

Een afspraak onder schooltijd

Kan uw kind één of meerdere lesuren niet aanwezig zijn vanwege een afspraak met huisarts, tandarts/orthodontist of specialist? Dan werkt afmelding als volgt:

  • Wanneer een leerling één of meerdere lesuren mist vanwege bovenstaande redenen, dan vragen we u dit van tevoren aan de verzuimmedewerkers te melden via de Somtoday-ouderapp. Indien dit niet mogelijk is (bij storing bijvoorbeeld), kunt u de afwezigheid per e-mail aan ons doorgeven via absentie@lyceumelst.nl.
  • In alle andere gevallen van afwezigheid onder schooltijd (bezoek open dag, rijexamen, afspraak vervolgopleiding etc.), kunt u mailen naar absentie@lyceumelst.nl
  • Wij verzoeken u vriendelijk om afspraken zoveel mogelijk voor of na schooltijd te plannen.
  • Als uw kind een afspraak heeft gehad en tijdens een les terugkomt, meldt hij/zij zich bij de verzuimmedewerker.
  • Let op: het achteraf melden van absentie kan aangemerkt worden als ongeoorloofd verzuim.

Aanvragen van bijzonder verlof

In uitzonderlijke situaties (bijvoorbeeld een huwelijk, uitvaart of religieuze feestdag) kan er bijzonder verlof worden verleend. Voor vakantiedagen buiten het vastgestelde vakantierooster biedt de leerplichtwet, behoudens zéér bijzondere omstandigheden, geen ruimte. Het formulier bijzonder verlof is te downloaden op onze website of is af te halen bij de verzuimmedewerkers. Wij vragen u dit formulier indien mogelijk ruim van tevoren (het liefst 8 weken) in te vullen. Wilt u zo vriendelijk zijn om het aanvraagformulier bijzonder verlof te voorzien van een bijlage en/of onderbouwing? Uw kind levert het formulier bij de verzuimmedewerker in. Ook kunt u het formulier mailen naar absentie@lyceumelst.nl.

Zodra het verlof is toegekend, ontvangt u hiervan een bevestiging. Bij afwijzing van de aanvraag neemt de teamleider contact met u op.

Te laat op school/in de les

Als uw kind te laat in de les komt, dan meldt hij/zij zich bij de verzuimmedewerker. Bij regelmatig te laat komen gaan wij samen met u en uw kind in gesprek om het te laat komen te verminderen.

Vragen over ziekte en verzuim?

Onze school heeft twee verzuimmedewerkers: Esther Nolle-Mientjes (ma, wo, vr) en Marjon van Bussel (ma, di, do). U kunt hen vinden achter de balie van Lyceum Elst naast Brenda ter Veld en/of Liesbeth Klasen(receptionisten). De verzuimmedewerkers staan in nauw contact met o.a. de mentoren, teamleiders, ondersteuningscoördinator en leerplichtambtenaar. We geven graag meer informatie over de procedures rondom verzuim. Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 0481-362920 of per e-mail absentie@lyceumelst.nl