Absenties

 

Absenties

 

Met ingang van schooljaar 2022/23 schakelen wij over naar een nieuw leerlingadministratiesysteem. Het is daarom mogelijk dat gedurende het schooljaar kleine wijzigingen zullen plaatsvinden in onderstaande procedures.

Ziekmelding vóór schooltijd 

Is het vóór schooltijd duidelijk dat uw kind niet aanwezig kan zijn? Dan kunt u uw kind als volgt afmelden:

  • Bij afwezigheid van een leerling, door ziekte of door andere omstandigheden, meldt één van de ouders/verzorgers dit vóór 8.30 uur via de Somtoday-ouderapp. Indien dit niet mogelijk is (bij storing bijvoorbeeld), dan kunt u de afwezigheid per e-mail aan ons doorgeven via absentie@lyceumelst.nl
  • Is uw kind na het weekend nog ziek? Dan vragen wij u uw kind op maandagochtend opnieuw ziek te melden op bovenstaande manier.
  • Het achteraf melden van absentie kan aangemerkt worden als ongeoorloofd verzuim.

Ziekmelding tijdens een schooldag

Voelt uw kind zich ziek tijdens een schooldag? Dan werkt afmelding als volgt:

  • Uw kind meldt zich op school af bij één van de verzuimmedewerkers.
  • De verzuimmedewerker neemt contact op met één van de ouders/verzorgers om te bespreken of uw kind naar huis kan komen.
  • De verdere procedure is hetzelfde als hierboven bij ‘ziekmelding vóór schooltijd’.

Een afspraak onder schooltijd

Kan uw kind één of meerdere lesuren niet aanwezig zijn vanwege een reden als een bezoek aan tandarts of huisarts? Dan werkt afmelding als volgt:

  • Wanneer een leerling één of meerdere lesuren mist vanwege bovenstaande redenen, dan vragen we één van de ouders/verzorgers dit van tevoren aan de verzuimmedewerkers te melden via de Somtoday-ouderapp. Indien dit niet mogelijk is (bij storing bijvoorbeeld), kunt u de afwezigheid per e-mail aan ons doorgeven via absentie@lyceumelst.nl.
  • Wij verzoeken de ouders vriendelijk om afspraken zoveel mogelijk voor of na schooltijd te plannen.
  • Als uw kind een afspraak heeft gehad en tijdens een les terugkomt, meldt hij/zij zich bij de verzuimmedewerker voor een toegangsbewijs tot de les.
  • Het achteraf melden van absentie kan aangemerkt worden als ongeoorloofd verzuim.

Aanvragen van bijzonder verlof

In uitzonderlijke situaties (bijvoorbeeld een huwelijk, uitvaart of religieuze feestdag) kan er bijzonder verlof worden verleend. Voor vakantiedagen buiten het vastgestelde vakantierooster biedt de leerplichtwet, behoudens zéér bijzondere omstandigheden, geen ruimte. Het formulier bijzonder verlof is af te halen bij de verzuimmedewerkers. Wij vragen u dit formulier indien mogelijk ruim van tevoren (het liefst 8 weken) in te vullen. Wilt u zo vriendelijk zijn om het aanvraagformulier bijzonder verlof te voorzien van een bijlage en/of onderbouwing? Uw kind levert het formulier in bij de verzuimmedewerker. Zodra het verlof is toegekend, ontvangt u hiervan een bevestiging. Bij afwijzing van de aanvraag neemt de teamleider contact met u op.

Te laat op school/in de les

Als een leerling te laat in de les komt, dan meldt hij/zij zich bij de verzuimmedewerker. De leerling ontvangt een toegangsbewijs tot de les en meldt zich de volgende lesdag om 8.00 uur bij de verzuimmedewerker. Deze afspraak is zichtbaar in de agenda van de leerling, rekening houdend met zijn/haar lesrooster. Bij regelmatig te laat komen gaan we met elkaar in gesprek om dit terug te dringen. Zo nodig worden verschillende stappen ondernomen.

Vragen over ziekte en verzuim?

Onze school heeft twee verzuimmedewerkers: Esther Nolle-Mientjes (ma, wo, vr) en Marjon van Bussel (di, do, vr). U kunt hen vinden achter de balie van Lyceum Elst naast Brenda ter Veld en/of Liesbeth Klasen(receptionisten). De verzuimmedewerkers staan in nauw contact met o.a. de mentoren, teamleiders, ondersteuningscoördinator en leerplichtambtenaar. We geven graag meer informatie over de procedures rondom verzuim. Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 0481-362920 of per e-mail absentie@lyceumelst.nl