Absenties

Absenties

Ziekmelding vóór schooltijd 

Is het vóór schooltijd duidelijk dat uw kind niet aanwezig kan zijn? Dan kunt u uw kind als volgt afmelden:

 • U meldt de afwezigheid van uw kind op de eerste ziektedag tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch (0481-362920) aan de school. Indien u niet in staat bent om te bellen, dan kunt u vóór 8.30 uur mailen naar absentie@lyceumelst.nl.
 • Is uw kind na het weekend nog ziek? Dan vragen wij u uw kind op maandagochtend opnieuw ziek te melden op bovenstaande manier.
 • Zodra uw kind weer hersteld is, doet hij/zij een door u ingevuld en ondertekend absentieformulier in de brievenbus bij de receptie.
 • De verzuimmedewerker registreert de ziekmelding in Magisteren maakt deze ná ontvangst van het absentieformulier definitief.

Ziekmelding tijdens een schooldag

Voelt uw kind zich ziek tijdens een schooldag? Dan werkt afmelding als volgt:

 • Uw kind meldt zich op school af bij de
 • De verzuimmedewerker neemt contact op met één van de ouder(s)/verzorgers om te bespreken of uw kind naar huis kan komen.
 • De verdere procedure is hetzelfde als hierboven bij ‘ziekmelding vóór schooltijd’.

Een afspraak onder schooltijd

Kan uw kind één of meerdere lesuren niet aanwezig zijn vanwege een wettige reden als een bezoek aan tandarts of huisarts? Dan werkt afmelding als volgt:

 • U vult een absentieformulier in en ondertekent deze. Uw kind doet het absentieformulier van te voren in de brievenbus bij de receptie.
 • Gaat het om een last-minute afspraak, wilt u dan ’s ochtends voor 8.30 uur telefonisch contact met ons opnemen?
 • Het achteraf melden van absentie kan aangemerkt worden als ongeoorloofd verzuim.
 • Wilt u zo vriendelijk zijn om afspraken zoveel mogelijk buiten de lestijden in te plannen?

Aanvragen van bijzonder verlof

In uitzonderlijke situaties (bijvoorbeeld huwelijk, uitvaart, jubilea, Suikerfeest) kan er bijzonder verlof worden verleend.  Voor vakantiedagen buiten het vastgestelde vakantierooster biedt de leerplichtwet, behoudens zéér bijzondere omstandigheden, geen mogelijkheid.

Wij stellen het op prijs als u het bijzonder verlof ruim van tevoren (indien mogelijk 8 weken) schriftelijk aanvraagt. Het formulier bijzonder verlof is af te halen bij de verzuimmedewerkers. Het is ook via deze link te downloaden. U vult het aanvraagformulier bijzonder verlof in en ondertekent deze. Uw kind levert het formulier in bij de verzuimmedewerker. Zodra het verlof is toegekend, ontvangt u hiervan een bevestiging. Bij afwijzing van de aanvraag nemen we contact op.

Te laat op school/in de les

Als uw kind te laat in de les komt, dan meldt hij/zij zich bij de verzuimbalie. Uw kind ontvangt een toegangsbewijs tot de les. Ook als uw kind een afspraak heeft gehad en tijdens een les terugkomt, meldt hij/zij zich bij de verzuimbalie en ontvangt een toegangsbewijs tot de les. De verzuimmedewerker registreert het te laat komen in Magister. Uw kind meldt zich, indien ongeoorloofd te laat, de volgende lesdag om 8.00 uur bij de verzuimmedewerker (in geval van ongeoorloofd te laat komen). Deze afspraak is zichtbaar in de agenda in Magister. Bij regelmatig te laat komen ondernemen wij verschillende stappen om dit terug te dringen. Bij 12 maal te laat binnen een schooljaar moeten wij melding maken bij de leerplichtambtenaar.

Vragen over ziekte en verzuim?

Lyceum Elst heeft twee verzuimmedewerkers: Esther Nolle-Mientjes, verzuimmedewerker (ma, wo, vr) en Marjon van Bussel, verzuimmedewerker (ma, di, do, vr)

U kunt hen vinden achter de balie van Lyceum Elst naast Brenda ter Veld (receptioniste). De verzuimmedewerkers staan in nauw contact met o.a. de mentoren, teamleiders, ondersteuningscoördinator en leerplichtambtenaar. We geven graag meer informatie over de procedures rondom ziek- en afmeldingen en hoog (ziekte)verzuim. Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 0481-362920 of per e-mail absentie@lyceumelst.nl