Meepraten

Meepraten

Om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden, hebben wij graag goed contact met leerlingen én ouders.

Opties voor ouders

Wij zorgen op Lyceum Elst graag voor een goede afstemming en samenwerking met ouders. We bieden de volgende vormen van ouderbetrokkenheid:

Meeleven

We informeren ouders over het onderwijs en de school. Ook kunnen ouders via Somtoday en schriftelijke rapportages de vordering van hun kind bekijken. Hier gaan ouders tijdens de 10-minutenavond met de mentor of vakdocent over in gesprek. Daarnaast geven wij als school vijf keer per jaar een nieuwsbrief uit en organiseren we jaarlijks informatieavonden.

Meehelpen

Hulp van ouders bij het organiseren of ondersteunen van activiteiten is altijd welkom. Denk aan hulp bij de Open Dag, excursies, bij het brugklaskamp en op schoolfeesten. Jaarlijks zoeken wij aan het begin van het schooljaar ‘hulpouders’. Ook structurele hulp is welkom op onze school. Neem hiervoor contact op met dhr. C. Sprakel (c.sprakel@lyceumelst.nl).

Meedenken

Eens in de drie jaar voeren wij een oudertevredenheidsonderzoek uit om de mening van alle ouders te peilen. Daarnaast hebben wij een ouderplatform opgezet, dat alle ouders vertegenwoordigt.

Meebeslissen

Voor ouders die mee willen beslissen over het beleid van de school is de MedezeggenschapsRaad (MR) een goede plek. Wij vragen altijd goedkeuring van de MR als het gaat om beleidszaken. Zodra er een vacature ontstaat in de MR, laten we dit weten op onze website, via de nieuwsbrief en e-mail. Iedere ouder mag zich kandidaat stellen.

Meer weten over meepraten binnen onze school?

Neem dan gerust contact met ons op.

NEEM CONTACT OP