Week tegen het pesten 2023

Deze week (25-29 september) is het de week tegen het pesten. Onze onderbouwmentoren staan daarbij stil in de mentorlessen en volgende week komt er in onze brugklassen een gastspreker vertellen over pesten en de gevolgen daarvan (update: helaas heeft de gastpreker wegens ziekte moeten zeggen). Als je pestgedrag ziet of zelf meemaakt dan mag je dat altijd melden bij je mentor, maar ook bij onze anti-pestcoördinator (mw. Tuenter) of één van onze counselors (mnr. Lobo, mw. Roes of mw. Quekel).