Winterfestijn met LE-vrijwilligers

De stichting Winterfestijn Overbetuwe organiseert jaarlijks het Winterfestijn in het centrum van Elst.  

Het Winterfestijn kan niet zonder de hulp van vrijwilligers. Daarom doet de stichting Winterfestijn Overbetuwe ook dit jaar weer een beroep op leerlingen van Lyceum Elst. De werkzaamheden bestaan uit het verhuren van schaatsen, het schoonhouden van de ijsbaan en omgeving en het houden van toezicht. 

De afgelopen jaren hebben onze leerlingen deze maatschappelijke stage met veel plezier gedaan. Wij hebben dan ook positief gereageerd op het verzoek van de stichting Winterfestijn Overbetuwe. 

Er zullen ongeveer 70 leerlingen van Lyceum Elst (leerjaar 2 en 3) helpen op de ijsbaan in het kader van hun maatschappelijke stage.

Tijdens het Winterfestijn, dit jaar van zaterdag 17 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023, worden verschillende activiteiten georganiseerd rondom de ijsbaan. Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.winterfestijnoverbetuwe.nl 

Het Winterfestijn Overbetuwe heeft een grote maatschappelijke waarde. Het verbindt mensen en verenigingen met elkaar. Daarbij heeft de organisatie oog voor mensen met een smalle beurs. Net als vorige keren is de huur van de schaatsen gratis. Het Winterfestijn stelt zo ook kinderen van ouders met minder inkomen in staat om te komen schaatsen. En daarmee is het Winterfestijn een goed doel op zich.