Week tegen pesten

Het is de week tegen pesten. Pestgedrag tolereren wij niet binnen onze school. We letten er zo goed op als we kunnen. Het kan ondanks dat toch gebeuren dat je stiekem gepest wordt. Het is belangrijk dat je dat kunt bespreken met iemand die je vertrouwt. Je kunt altijd naar je mentor, een counselor (mw. Roes, mnr. Lobo-van Vliet en mw. Quekel) of naar een docent stappen. Dat is misschien eng, maar wij proberen je vervolgens zo goed mogelijk te helpen. We gaan actief aan de slag om het pesten te stoppen, zodat jij je hopelijk weer prettig voelt op school.