Opruimactie brugklas

Deze week was de opruimactie waarbij de leerlingen van leerjaar 1 onder leiding van docenten en ouders de omgeving van de school schoonmaakten. De opbrengst was enorm en ze hebben hard gewerkt. Terecht namen ze dan ook diverse complimenten van buurtbewoners in ontvangst. Ook de Gemeente Overbetuwe heeft haar welwillende medewerking verleend door middel van het leveren van prikstokken en de afvoer van het verzamelde afval. De actie is in het kader van de maatschappelijke stage.