Opruimactie woensdag 6 en donderdag 7 juli van 13.00-15.00 uur

Op 6 en 7 juli houden wij een opruimactie waarbij de leerlingen van leerjaar 1 onder begeleiding van docenten en ouders de omgeving van de school schoonmaken. Ook de Gemeente Overbetuwe heeft hier haar welwillende medewerking aan verleend door middel van het leveren van prikstokken en de afvoer van het verzamelde afval. De actie is in het kader van de maatschappelijke stage. 

Doelstellingen van deze actie:
· De leerlingen worden geconfronteerd met het zwerfafval dat zij misschien wel mede veroorzaken.

· De leerlingen worden zich bewust van hun gedrag, hopelijk leidt dit tot een mentaliteitsverandering.

· Lyceum Elst neemt de verantwoordelijkheid voor het schoonmaken van de directe leefomgeving van de school en de wijk.

Programma
Op woensdag 6 juli van 13.00 – 15.00 Havo/Vwo en Vwo klassen
Op donderdag 7 juli van 13.00 – 15.00 Mavo en Mavo/Havo klassen

Om 13.00 uur geeft onze rector het startschot voor de actie en gaan de leerlingen de wijk in om aan de hand van een plattegrond de boel een flink op te ruimen.
Om 15.00 uur verzamelen de leerlingen zich op het schoolplein vóór de school met al het verzamelde afval.
Deze actie is gekoppeld aan het goede doel in Butre Ghana onder de slogan: ‘Wij een nette buurt zonder zooi, de kids in Ghana hun school weer opgeknapt en mooi’.

U kunt doneren via de QR-code hieronder.