Lesblok ‘humor’ bij het vak drama.

De klassen 1va en 1vb hebben uitgezocht hoe je humor kan maken: Slapstick, leedvermaak, imitatie, satire, zwarte humor, nepvechten enz. In de scene op de foto speelde kleding en muziek een belangrijke rol en in een andere scene gisteren, werd met een flink aantal docenten de draak gestoken in een satire. Ook de dramadocent zelf werd op een grappige manier geïmiteerd.