Week van respect

Wie van deze school waardeer jij om hoe die persoon is of om wat die persoon kan?

Schrijf van deze persoon de voor- en achternaam en klas op.
Maak de volgende zin af:

“Ik heb respect voor jou omdat…”

In de week van respect (8-12 november) kun je jouw briefje in de bak doen, bij de ingang van de aula. Volgende week zal het briefje door de mentor aan deze persoon gegeven worden.

Het mag anoniem maar hoeft niet.