Informatie over start schooljaar

Woensdag 1 september a.s.  versturen wij per email naar alle ouder(s)/ verzorger(s) van al onze leerlingen de informatie over de start van het schooljaar.  In deze mail vind u informatie het ophalen van de boeken,  het lesrooster en hoe we de introductie dit jaar vormgeven.
Heeft u vrijdag 3 september a.s. nog geen mail ontvangen, neem dan contact met ons op via info@lyceumelst.nl of 0481 – 36 29 20.