Met ingang van schooljaar 2022/23 zijn wij overgeschakeld naar een nieuw leerlingvolgsysteem: Somtoday. Klik hier voor meer informatie over Somtoday.