Gamma-excellentie: voor nieuwsfanaten en wereldverbeteraars

Gamma-excellentie: voor nieuwsfanaten en wereldverbeteraars

Ben je nieuwsgierig en volg je het nieuws met interesse? Vind je het heden maar ook het verleden interessant en raak je geboeid door andere volkeren en culturen?  Ben je nu al benieuwd hoe het er op een hogeschool of universiteit aan toegaat, of lijkt het je leuk om gewoon eens een onderzoek te doen? Is het antwoord op één of zelfs meerdere vragen ‘ja’, dan is het Gamma-excellentieprogramma misschien iets voor jou!

Ben je graag bezig met actuele vraagstukken? Wij bieden een aantal vakoverstijgende projecten aan over actuele thema’s, zoals ziekten, slavernij en wereldverbeteraars. Je bent hartelijk welkom hieraan mee te doen. We bekijken altijd of het mogelijk is om excursies op te zetten naar bijvoorbeeld musea, archieven, banken, of rechtbank. Op onze downloadpagina vind je meer informatie over het gamma-excellentie-aanbod.

Onderzoek

Vind jij het leuk om onderzoek te doen? Op Lyceum Elst mag je altijd zelf of samen een project opzetten over een thema wat jij wel heel interessant vindt. Je krijgt dan begeleiding van een enthousiaste en deskundige docent en als je dat wilt, mag je jouw onderzoek presenteren aan klasgenoten of leerlingen uit andere klassen.

Hbo of universiteit

Wil je kennis maken met het onderwijs buiten onze school? Vervolgopleidingen hebben een mooi aanbod voor middelbare scholieren!  Graag bieden wij jou de gelegenheid om kennis te maken met speciale gamma-programma’s aan hbo of universiteit.

Q-highschool

Samen met andere scholen maakt Lyceum Elst deel uit van de Q-highschool. Je kunt hier een maatschappelijk vak of avontuur volgen ter verdieping en verbreding.

Vragen?

Als je vragen of ideeën over ons programma hebt, kan je contact opnemen met een van de coördinatoren: meneer Peters (c.peters@lyceumelst.nl), of meneer Lobo-van Vliet (g.lobo@lyceumelst.nl)