Verkorte lesdag (uit na het 3e lesuur) ivm resultaatbesprekingen