Ondertekenen voorlopige cijferlijsten 4m, 5h en 6v