Ondertekenen cijferlijst schoolexamen 4m, 5h en 6v