Beste practice Quadraam: flexuren Lyceum Elst


Dit verhaal is onderdeel van de ‘
best practices’ van de Quadraam-scholen: interviews met collega’s over onderscheidende initiatieven. Deze zijn ook te vinden in het bestuursverslag 2023. Dit is het achtste artikel in de reeks.

KLIK HIER OM HET TE LEZEN