Laatste schooldag / examenstunt

Op donderdag 25 april was de laatste lesdag van onze examenkandidaten, met gezellige en ludieke acties. Op 26 april hadden ze nog een laatste schoolreisje tegoed!