Burgerschap: gastles kinderrechten brugklassen

In het kader van burgerschap kregen onze brugklassen een gastles over mensen- en in het bijzonder kinderrechten.  In deze gastles van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel gaan de leerlingen in actieve werkvormen zoals werk aan de winkel, raad het recht en de leeftijdsladder aan de slag. De gastles wordt afgesloten met een quiz. Het doel is dat de leerlingen zich op een interactieve manier bewust worden van hun rechten en waar zij naartoe kunnen als ze hier vragen over hebben.

cha