Maatschappelijke diensttijd (MDT) certificaatuitreiking

Met MDT lopen leerlingen stage om bijdrage te leveren aan de maatschappij. Vandaag was de dag dat leerlingen hun certificaat mochten ophalen waar ze gedurende het jaar aan hebben gewerkt! Leerlingen doen dit bovenop hun reguliere maatschappelijke stage, goed bezig!