Diplomeringen 2023: LE-festival (foto’s)

Op maandag 10 juli (havo), dinsdag 11 juli (mavo) en woensdag 12 juli (vwo) vond de diploma-uitreiking plaats voor onze geslaagde leerlingen. Het festivalthema kwam niet alleen terug in de aankleding in en rondom ons gebouw, maar was ook volop te herkennen in de bijdragen die de mentoren voor de leerlingen in petto hadden. Zo werden de leerlingen, nee, artiesten in het zonnetje gezet in de vorm van een setlist, of kregen ze alle denkbare functies die een festival een festival maken toebedeeld – geheel passend bij de rol die ze tijdens hun schoolloopbaan in de klas speelden.

Het geheel werd omlijst door een warm welkom van onze teamleiders en de conrector die trots kwam vertellen dat respectievelijk 95% (vwo), 89% (havo) en 93% (mavo) van onze examenleerlingen geslaagd is. Na nauwgezette aanwijzingen van onze rector konden de krabbels onder het inmiddels uitgereikte diploma – onder toeziend oog van familie en vrienden – worden gezet, waarna de confetti knalde en de afterparty in de backstageruimte het sluitstuk van het spektakel vormde.

Wij wensen al onze, nu officieel, oud-leerlingen een fantastische toekomst toe!