Schoolregels

In een omgeving waar veel mensen leren en/of werken is het belangrijk om afspraken te maken. Zo kunnen we een goed leer-, werk-, en leefklimaat creëren en behouden. Deze afspraken gelden voor iedere leerling van Lyceum Elst. We hebben uitgangspunten geformuleerd en een aantal duidelijke leefregels opgesteld die passen bij de pedagogische visie van Lyceum Elst.

Uitgangspunten

 • We gaan respectvol om met elkaar.
 • We gaan respectvol om met onze omgeving.
 • We zorgen voor rust en een goede werksfeer in de school.
 • Wij komen onze afspraken na.
 • Als het nodig is, spreken we elkaar aan. Dat doen we op een open en beschaafde manier.

Leef- en gedragsregels

 1. Je komt op tijd op school en je bent op tijd in de les, zodat de les op een goede manier kan starten. Ook in de volgende lessen ben je op tijd aanwezig. Daarom blijven de leerlingen tijdens de pauzes op het schoolterrein.
  In een tussenuur is het leerlingen van leerjaar 3 en hoger toegestaan het schoolterrein te verlaten.
 2. Je hebt de spullen die je nodig hebt (boeken, schriften, agenda, pen, rekenmachine etc.) bij je zodat je aan de leeractiviteiten kunt meedoen. Daardoor kan het leerproces voor jou en voor de anderen goed verlopen.
 3. Je kleedt je fatsoenlijk en niet aanstootgevend. Je jas doe je in je kluisje. Je draagt in de les geen hoofddeksel, dit zou de communicatie met docenten en medeleerlingen kunnen verstoren.
 4. Je ruimt je gebruikte spullen en afval op, zodat er geen rotzooi ontstaat. Het is immers niet prettig om in een rommelige omgeving te werken of te leren. Tijdens de les wordt daarom in de lokalen niet gegeten en gedronken. Dit geldt ook voor de computer- en werkruimtes. In de pauzes heb je daarvoor voldoende tijd.
 5. Bij warm weer en met toestemming van je docent kan een flesje water natuurlijk erg helpen om je aandacht bij de les te houden.
 6. Je gebruikt in de les geen geluidsapparatuur, tenzij de docent je daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. Je mobiele telefoon staat uit. Beide zaken kunnen erg storend zijn tijdens de les. Het opnemen van gesprekken of het maken van beeldmateriaal van medeleerlingen en/of docenten is onacceptabel.
 7. Je hebt tijdens de pauzes en tijdens de leswissel voldoende tijd om naar het toilet te gaan. Probeer daarom toiletbezoek tijdens de les zoveel mogelijk te voorkomen. Dit bevordert de rust.
 8. We zijn een rookvrije school. Dit betekent dat er nergens op het terrein van de school mag worden gerookt. Bij de vuilcontainers, buiten het schoolterrein, is een rookplek.
 9. Het gebruik van alcohol en drugs is streng verboden tijdens schooltijd. Alcohol en drugs leveren gevaar op voor je gezondheid, zijn van invloed op je gedrag en zijn nadelig voor je aandacht tijdens de les.
 10. Iedereen gaat respectvol om met spullen die van de school zijn. Het is onaanvaardbaar dat je door vernieling geen gebruik meer kunt maken van computers en andere faciliteiten van de school. Maak alleen gebruik van spullen van de school als je daarvoor toestemming hebt gekregen en lever de spullen weer netjes en in dezelfde staat in bij je docent.
 11. De schoolboeken gebruiken we meerdere jaren. Ga er voorzichtig mee om en kaft ze aan het begin van het schooljaar. Als je schrijft in werkboeken kunnen ze niet meer worden gebruikt. Dat brengt extra kosten met zich mee, die we helaas moeten verhalen op de ouders.
 12. Iedereen wil graag dat zijn of haar fiets veilig in de fietsenkelder staat, dit is dan ook geen pauze- of hangplek. Als iedereen zich daaraan houdt, kan er ook niets met jouw fiets gebeuren.