Actueel

Geen loting

20 februari, 2020

Inschrijving en aanname bij Lyceum Elst gebeurt niet op basis van een loting.

Open dag: foto’s

9 februari, 2020

Wat fijn dat jullie weer in groten getale naar onze school zijn gekomen! Gelukkig hebben we veel enthousiaste reacties gekregen op onze Open Dag van 2020. Meer informatie over onze open dagen vind je hier.
Hieronder een kleine sfeerimpressie:

Staking 30 en 31 januari

29 januari, 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

Het lerarentekort en de werkdruk in het basis- en voorgezet onderwijs zijn grote problemen waarvoor structureel meer geld nodig is om ze op te lossen. De onderwijsvakbonden organiseren donderdag 30 en vrijdag 31 januari a.s. een landelijke staking in het basis- en voortgezet onderwijs. Ze vragen daarmee aandacht voor hun eis dat de overheid structureel extra geld voor het onderwijs beschikbaar stelt.

Wij steunen het doel van de actie. De keuze om te gaan staken is een persoonlijke keuze van iedereen die in het onderwijs werkt. Bij ons op school staakt deze keer op zowel donderdag als vrijdag ongeveer 40% van de docenten. Wij respecteren uiteraard het stakingsrecht, daarom vervallen de lessen van docenten die staken. De overige lessen gaan door volgens een aangepast rooster waarbij we zoveel mogelijk proberen te voorkomen dat leerlingen tussenuren hebben. In de bovenbouw werken wij met zogenaamde ‘clusters’, daarom zal het voor de bovenbouw lastiger te realiseren zijn dan voor de onderbouw.

Toevoeging 29-01-2020 : Het kan voorkomen dat een klas op donderdag of vrijdag geen lessen heeft.

We hopen u en jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

J. de Wit
rector

Open Dag: parkeren

25 januari, 2020

Komt u vandaag met de auto naar onze Open Dag, volg dan de parkeerroute die aangegeven is met deze borden.

Gelukkig nieuwjaar

1 januari, 2020

namens alle medewerkers van Lyceum Elst wensen wij jullie ene goed en gezond 2020!

1
18
19
20
21
22
26