Agenda

 • dinsdag 26 februari 2019 - dinsdag 26 februari 2019

  Verkort lesrooster i.v.m. resultaatbesprekingen

 • woensdag 27 februari 2019 - woensdag 27 februari 2019

  Verkort lesrooster i.v.m. resultaatbesprekingen

 • vrijdag 1 maart 2019 - vrijdag 1 maart 2019

  Uitreiken 2e rapport

 • maandag 4 maart 2019 - vrijdag 8 maart 2019

  Voorjaarsvakantie

 • maandag 11 maart 2019 - maandag 11 februari 2019

  Toetsvrij

 • maandag 11 maart 2019 - vrijdag 15 maart 2019

  Studiereis 3m, 4h, 4v en 5v

 • maandag 11 maart 2019 - vrijdag 15 maart 2019

  Examensimulatie (3 dagen) 4m, 5h en 6v

 • woensdag 13 maart 2019 - vrijdag 15 maart 2019

  Studiereis 3h en 3v

 • maandag 18 maart 2019 - maandag 18 maart 2019

  Definitieve keuze profiel 3h en 3v

 • dinsdag 19 maart 2019 - dinsdag 19 maart 2019

  10-minuten gesprekken

 • woensdag 20 maart 2019 - woensdag 20 maart 2019

  10-minuten gesprekken

 • donderdag 21 maart 2019 - donderdag 21 maart 2019

  Kangoeroewedstrijd

 • woensdag 27 maart 2019 - woensdag 3 april 2019

  LE-week 3

 • maandag 1 april 2019 - maandag 1 april 2019

  Definitieve keuze profiel 2m

 • donderdag 4 april 2019 - donderdag 4 april 2019

  Start periode 4

 • maandag 8 april 2019 - maandag 8 april 2019

  Eindvoorstelling Drama

 • dinsdag 9 april 2019 - dinsdag 9 april 2019

  Eindvoorstelling Drama

 • vrijdag 12 april 2019 - vrijdag 12 april 2019

  Herkansingen SE’s 4m, 5h en 6v

 • dinsdag 16 april 2019 - dinsdag 16 april 2019

  Uiterste inleverdatum po, handelingsdelen 4m, 5h en 6v

 • dinsdag 16 april 2019 - dinsdag 16 april 2019

  Herkansingen SE’s 3m, 4h en 5v

 • donderdag 18 april 2019 - donderdag 18 april 2019

  Laatste lesdag

 • vrijdag 19 april 2019 - vrijdag 19 april 2019

  Lesvrij i.vm. studiedag docenten