Bijzonder verlof

Het is mogelijk om bijzonder verlof aan te vragen voor uw kind. Uw kind kan vanwege specifieke omstandigheden toestemming krijgen om buiten schoolvakanties afwezig te zijn.

Wij mogen als school bijzonder verlof alleen toekennen als het gaat om bijzondere omstandigheden of vanwege de aard van het beroep van een van de ouder(s) of verzorger(s). Welke omstandigheden dit zijn leest u later op deze pagina.

Aanvragen van bijzonder verlof: hoe gaat dat

 • U vult als ouder het aanvraagformulier bijzonder verlof in en levert dit in bij de verzuimmedewerkers.
 • Wij verzoeken u dit acht weken van tevoren schriftelijk aan te vragen.
 • De betreffende teamleider van onze school bepaalt of er bijzonder verlof wordt toegekend binnen de wettelijke kaders, als het gaat om maximaal tien aaneengesloten schooldagen.
 • De leerplichtambtenaar neemt een besluit over uw aanvraag, indien het gaat om meer dan tien aaneengesloten schooldagen.
 • Indien het verlof wordt toegekend, dan ontvangt u een mail ter bevestiging. Het originele aanvraagformulier ‘bijzonder verlof’ bewaren we op school
 • De verzuimmedewerker registreert het toegekende verlof in Magister.
 • Als we het verlof niet toekennen, dan neemt de teamleider contact met u op.

Download het aanvraagformulier bijzonder verlof

Vakantiedagen buiten het vakantierooster

Voor vakantiedagen buiten het vastgestelde vakantierooster biedt de leerplichtwet geen mogelijkheid, tenzij er uitzonderlijke omstandigheden zijn. Van elk onwettig schoolverzuim moeten wij het Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre in kennis stellen. Bovendien zijn wij zijn verplicht om absenties op de dag vóórafgaand aan èn direct aansluitend aan een vakantieperiode door te geven aan de leerplichtambtenaar.

Wat zijn mogelijke redenen voor bijzonder verlof?

Conform de leerplichtwet kan/mag er bijzonder verlof worden verleend voor:

 •       een huwelijk (van bloedverwanten tot en met de 3e graad* van de leerling, maximaal 2 dagen)
 •       een verhuizing van het gezin (1 dag)
 •       wettelijke verplichtingen
 •       een huwelijks- of ambtsjubileum (van bloedverwanten tot en met de 3e graad*, max. 1 dag)
 •       ernstige ziekte of overlijden van bloedverwanten tot en met de vierde graad, duur in overleg met de teamleider
 •       andere gewichtige omstandigheden (buiten de wil van de ouders gelegen) / vrij door overmacht

Verlof wordt in de volgende gevallen niet toegekend:

 •       familiebezoek in het buitenland of bezoek aan land van herkomst
 •       vakantie in een goedkope periode of met een speciale aanbieding
 •       gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd
 •       eerder vertrek of latere terugkeer door verkeersdrukte
 •       uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie mee te gaan
 •       verlof omdat andere kinderen binnen het gezin al vrij zijn
 •       vakantiespreiding
 •       verlofperiode van ouders omdat zij gebruik maken van de levensloopregeling

*1e t/m 3e graad: ouder(s), broers en zussen, groot- en overgrootouders, ooms en tantes, neven en nichten (lees: kinderen van broers en zussen)

Heeft u vragen over bijzonder verlof of verzuim?

Neem dan contact op met één van onze verzuimmedewerkers.