Academische Opleidingsschool

Het belang van goede stagebegeleiding

De studenten van nu zijn de toekomst. Stage lopen is een belangrijk onderdeel van de opleidingen tot docent. Om de kwaliteit van het onderwijs van de toekomst te borgen, is het belangrijk te werken aan de kwaliteit van stagebegeleiding. Binnen Lyceum Elst zetten we ons hier graag voor in.

Keurmerk als Academische Opleidingsschool

Onze school bezit sinds 2009 het ILS-keurmerk, daarmee zijn we officieel een Academische Opleidingsschool. De begeleidingsstructuur is verankerd in het integraal personeelsbeleid (IPB).
De werkplekbegeleiders (WB-ers) zijn gecertificeerd en maken deel uit van het Team Academische Opleidingsschool (AOS). Studenten krijgen begeleiding van een WB-er, de vakgroep en de schoolopleider (SO).

Mogelijke stageplaatsen

Als student ben je volledig op je plek in ons team, je wordt dan ook een Leraar In Opleiding (LIO). Er zijn meerdere stage mogelijkheden:

  • Alle 1e en 2e graads lerarenopleidingen zowel voltijd als deeltijd.
  • Lyceum Elst heeft een samenwerkingsverband met ILS-HAN, ArtEZ, ALO , Radboud 
Docenten Academie, Hogeschool Utrecht (centrum Archimedes) en Windesheim (Zwolle). Studenten afkomstig van deze instituten hebben voorrang bij het invullen van stageplaatsen.

Begeleiding tijdens de stage

We vinden het belangrijk jou als LIO als een collega te zien.
Voor de begeleiding is er om te beginnen de schoolopleider (SO). De SO coördineert de opleidingsschool, verzorgt de kennismaking en onderhoudt het contact met het instituut. Voor elk vak is er tenminste één werkplekbegeleider (WB) die de dagelijkse begeleiding verzorgt. Verdere begeleiding vindt plaats door de vakgroep. Onze school heeft een klein, hecht team van betrokken medewerkers. Je kunt eenvoudig bij iedereen terecht voor vragen en advies.

Het doen van onderzoek is een belangrijk onderdeel van de LIO-stage bij een Academische Opleidingsschool. Tijdens je onderzoek krijg je ondersteuning van 2 opgeleide onderzoeksbegeleiders (OBS). De Werkplekbegeleider, Instituutsopleider (IO) én SO beoordelen je.

Een stage binnen Lyceum Elst: iets voor jou?

Lyceum Elst zoekt regelmatig nieuwe LIO’s. Ben jij betrokken bij het schoolleven en voel jij je verantwoordelijk voor het werk als docent (in opleiding)? Heb jij een collegiale houding, ben je onderzoekend en durf je eigen inbreng te tonen? En is een leven lang leren binnen én buiten school jou op het lijf geschreven? Dan kan een stage binnen onze school iets voor jou zijn.

Neem hiervoor contact op met mevrouw L. Bos–van der Avoort (Coördinerend Schoolopleider): l.bos@lyceumelst.nl