Overzicht laatste twee schoolweken

laatste schoolweken leerlingen 2018 (klik op deze link)

In het overzicht is de planning te zien van de laatste twee schoolweken van dit schooljaar. Een exact rooster met de juiste tijden per klas wordt (nog) op school bekendgemaakt. De laatste schoolweek is lesvrij voor leerlingen, mits alles is afgerond en er geen inhaalwerk/afspraken zijn.

Neem een kijkje in onze school