Zoeken

Disclaimer

 

Met onze website willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daar op het internet naar op zoek is. Deze informatie bestaat uit beschrijvingen van onze school, van ons onderwijs, de activiteiten die de school ontplooit etc. We richten ons daarbij zowel op degenen die de school reeds bezoeken, als op hen wiens belangstelling voor onze school hierdoor gewekt zou kunnen worden. Op onze website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond de school. Daartoe is onder andere een agendapagina op de site aanwezig. Bovendien wordt de Lyceum ELst Editie op de website gepubliceerd. De website kan ook door het Ouderplatform en MR gebruikt worden om, niet vertrouwelijke, openbare stukken (zoals notulen van de vergadering) en oproepen voor een vergadering te publiceren.   

Verantwoording


De website is grotendeels opgebouwd met informatie uit het Infoboekje en de Schoolgids. Daarnaast zijn er verschillende partijen die informatie aanleveren. De site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Lyceum Elst is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. De website bevat links naar websites die door andere partijen dan Lyceum Elst worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Lyceum Elst heeft geen zeggenschap over dergelijke websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het feit dat Lyceum Elst links naar dergelijke websites opneemt, impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van het materiaal op die websites, noch enige associatie met de exploitanten ervan. Natuurlijk wordt bij de opneming van links buiten ons domein zorgvuldig gelet op mogelijke kwetsende of anderszins aanstootgevende content. De informatie en links die op deze website worden aangeboden kunnen onvolkomenheden of drukfouten bevatten.   

Werkwijze


De site is ontworpen door Schoolmaster BV en de webmaster van Lyceum Elst. De webmaster van Lyceum Elst, onderhoudt de site door van tijd tot tijd de meest recente informatie op de homepage te plaatsen. Indien nodig overlegt de webmaster met het MT en/of de PR-commissie van de school voordat tot publicatie wordt overgegaan. Via onder andere de pagina Nieuws, de pagina Agenda worden de bezoekers van de site en de ouders van Lyceum Elst op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen op school. Daarnaast zijn er een groot aantal pagina's met achtergrondinformatie en foto's te bezoeken.  

Privacy


Tijdens allerlei schoolactiviteiten zoals werkweken, projecten, sporttoernooien etc. worden er foto's gemaakt. Een deel van deze foto's wordt gebruikt voor publicatie op de website of in de Nieuwsbrief. Gezien de hoeveelheid foto’s waarom het vaak gaat is het voor de school ondoenlijk om vooraf aan alle leerling toestemming te vragen voor plaatsing. Het is echter te allen tijde mogelijk dat een leerling en/of de ouder(s)/verzorger(s) bezwaar maken tegen de plaatsing van een bepaalde foto. Bezwaren moeten schriftelijk en/of via e-mail bekend gemaakt worden aan de school. De webmaster zal de betreffende foto(’s) dan van de website verwijderen. De webmaster ziet erop toe dat er zorgvuldig met het plaatsen van foto's, informatie en links wordt omgegaan. Typefouten etc. kunnen echter voorkomen en vertraging in publicatie is mogelijk. Bij de publicatie van foto's of werk zullen geen achternamen van leerlingen worden vermeld. Op de website wordt verder geen persoonlijke informatie, zoals adressen en telefoonnummers, vermeld.

Social Media


De website van het Lyceum Elst is niet het enige digitale middel dat wij gebruiken om mededelingen te doen en informatie te verschaffen over onze school. Wij zijn inmiddels ook te vinden op Facebook. Social media zoals twitter gebruiken wij (nog) niet. Social media accounts die claimen namens Lyceum Elst informatie te verschaffen, doen dit buiten ons om en vallen niet onder onze verantwoordelijkheid.

Blijf altijd op de hoogte!

Lyceum Elst | Auditorium 3 6661TZ Elst | 0481-362920 | info@lyceumelst.nl