Zoeken

Leerlingplatform

Het leerlingenplatform is een periodieke bijeenkomst van afgevaardigden uit alle mogelijke jaren en richtingen. De leerlingenraad is een orgaan voor en door leerlingen. Elke klas heeft de mogelijkheid haar stem te laten horen via een vertegenwoordiger in deze raad.
De vergaderingen van deze raad vinden 6 keer in het jaar plaats en worden bijgewoond door een afvaardiging van de docenten, die de leerlingen kunnen helpen bij eventuele vragen of onduidelijkheden. Voor iedere vergadering wordt een agenda opgesteld waarin naar voren komt welke onderwerpen in de vergadering besproken zullen worden. Deze onderwerpen zijn altijd zaken die spelen in en rondom school. Aan het einde van iedere vergadering heeft iedere klassenvertegenwoordiger nog de kans om vragen te stellen of opmerkingen te maken. De ideeën, opmerkingen en adviezen die uit deze vergaderingen naar voren komen, worden door het leerlingenplatform aan de directie voorgelegd.


Voorzitter leerlingplatform : Koen van der Sluis (6vwo)
Begeleidende docenten : de heren W. Hulshof en P.W.B. Rensen


Vergaderdata 2016-2017 :
26 januari 2017
17 maart 2017
19 mei 2017
31 mei 2017 (samen met het ouderplatform)
7 juli 2017


Blijf altijd op de hoogte!

Lyceum Elst | Auditorium 3 6661TZ Elst | 0481-362920 | info@lyceumelst.nl