Zoeken

Bijzondere vormen van begeleiding

Soms krijgt de leerling tijdens de schoolperiode te maken met bepaalde problemen die het leren bemoeilijken. In deze gevallen verwijst de mentor de leerling naar een interne of externe specialist. Intern hebben wij op de volgende terreinen specialisten: 

Sociale-vaardigheidstraining en faalangstreductietraining.

Leerlingen kunnen extra begeleiding krijgen bij kwesties die hun sociaalemotionele ontwikkeling raken. Hiervoor
biedt Lyceum Elst, bij voldoende deelname, twee soorten trainingen aan, te weten een sociale-vaardigheidstraining en een faalangstreductietraining. Deze trainingen, die bestaan uit een achttal bijeenkomsten, worden op Lyceum Elst gegeven. De faalangstreductietraining heeft als doel het zelfvertrouwen te vergroten en faalangst te verminderen. De socialevaardigheidstraining is bedoeld voor leerlingen die problemen ondervinden in de omgang met anderen. Met name leerlingen die moeilijk contacten leggen, die moeilijk vriendschapen sluiten, die onvoldoende weerbaar zijn of moeite hebben met het omgaan met conflicten hebben baat bij een dergelijke training. 

Dyslexie-examentraining


Voor examenkandidaten met dyslexie vindt een aparte examentraining plaats. Er wordt geoefend in het maken van examens met gebruikmaking van de diverse hulpmiddelen.

Lyceum Elst heeft ook een dyslexieprotocol.

Passend Onderwijs

In Nederland zijn alle scholen voor voortgezet onderwijs aangesloten bij een samenwerkingsverband. Lyceum Elst is aangesloten bij het samenwerkingsverband V(S)O 25.06.
Als u op onderstaand logo klikt dan komt u op de site van het Samenwerkingsverband, op deze site kunt u terecht voor informatie over wat dit samenwerkingsverband in de regio doet. U treft aan wat de visie en doelstellingen zijn, de deelnemende scholen en hoe zij vorm geven aan passend onderwijs.

 

In het kader van Passend Onderwijs krijgen wij als school na de aanmelding van uw zoon of dochter een zorgplicht. Hiervoor hebben wij een Schoolondersteuningsprofiel (SOP) geschreven.


Blijf altijd op de hoogte!

Lyceum Elst | Auditorium 3 6661TZ Elst | 0481-362920 | info@lyceumelst.nl