Zoeken

Te laat op school / in de les

Als uw kind te laat is, dan meldt hij/ zij zich bij de verzuimmedewerker aan de balie. Uw kind ontvangt een toegangsbewijs waarmee hij/zij wordt toegelaten tot de les. hij/zij meldt zich vervolgens de eerstvolgende lesdag om 8.00 uur bij de verzuimmedewerker. Als hij/zij zich de volgende dag niet (op tijd) meldt dan wordt de mentor hiervan op de hoogte gesteld en blijft uw kind nog diezelfde dag aan het einde van de lesdag een lesuur na. De gemaakte afspraak wordt in Magister in de agenda van de leerling vermeld.

Bij 5x te laat (tl/tg) ontvangt u een brief waarin wordt aangekondigd dat bij 9x te laat op school uw kind wordt aangemeld voor het (preventieve) verzuimspreekuur van de leerplichtambtenaar op onze school. Bovendien neemt de mentor telefonisch contact op om het te laat op school komen met u te bespreken.

Als uw kind 7x te laat (tl/tg) is gekomen, wordt hij/zij opgeroepen voor een gesprek met de coördinator.

In het geval van 9x te laat (tl/tg) ontvangt u voor uw kind een uitnodiging voor het preventieve verzuimspreekuur.
Eén keer per 6 weken komt de leerplichtambtenaar op school voor een preventief verzuimspreekuur. Voor dit spreekuur worden leerlingen aangemeld die vaak te laat komen en/of leerlingen die regelmatig ongeoorloofd en zonder kennisgeving absent zijn.

Is uw kind uiteindelijk 12x te laat (tl/tg) op school/in de les gekomen, dan volgt er een officiële melding bij de leerplichtambtenaar. Ook hiervan ontvangt u een schriftelijke kennisgeving. Hierna is het aan de leerplichtambtenaar of het “slechts” bij een melding blijft, of dat hij/ zij hierop verdere actie onderneemt.

Overige informatie m.b.t. te laat komen

-  De verzuimmedewerker registreert het te laat komen in de aanwezigheidsregistratie (Magister) m.b.v. de code tl. Zodra de leerling zich gemeld heeft, wijzigt de verzuimmedewerker in Magister de openstaande code tl in tg (= te laat gemeld).

- Treinpasregeling: leerlingen die met de trein komen vanuit het traject Dodewaard ontvangen een treinpas. Afhankelijk van de dienstregeling mogen leerlingen hierdoor bij het 1e lesuur iets later in de les komen en/of eerder uit de les (7e lesuur) gaan.

 Procedure te laat op school/ in de les

 


Blijf altijd op de hoogte!

Lyceum Elst | Auditorium 3 6661TZ Elst | 0481-362920 | info@lyceumelst.nl