Zoeken

Bijzonder verlof

Vanwege bepaalde omstandigheden kan uitsluitend door de coördinator bijzonder verlof worden verleend. Bijzonder verlof mag alleen worden toegekend vanwege bijzondere omstandigheden of vanwege de aard van het beroep van één van de ouder(s) / verzorger(s). Verlof buiten de schoolvakanties om moet 8 weken van te voren schriftelijk worden aangevraagd.

Hiervoor dient één van de ouders een formulier bijzonder verlof in te vullen dat op te vragen is bij de verzuimmedewerkers òf kan hier worden gedownload.

Het ingevulde formulier kan dan ingeleverd worden bij de verzuimmedewerkers (een kopie van de uitnodiging of ander document als bewijsstuk is hierbij vereist). De coördinator bepaalt of er bijzonder verlof verleend kan worden binnen de wettelijke kaders.

Is de duur van het verlof maximaal 10 aaneengesloten schooldagen, dan mag de school het verzoek in behandeling nemen. Als er verlof wordt aangevraagd voor meer dan 10 aaneengesloten schooldagen, dan neemt de leerplichtambtenaar hierover een besluit. 

Voor vakantiedagen buiten het vastgestelde vakantierooster biedt de leerplichtwet, behoudens zeer bijzondere omstandigheden, geen mogelijkheid. Van elk onwettig schoolverzuim moeten wij het Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre in kennis stellen. Bovendien zijn wij zijn verplicht om absenties op de dag vóórafgaand aan èn direct aansluitend aan een vakantieperiode door te geven aan de leerplichtambtenaar.

Voor overige informatie over verzuim kunt u contact opnemen met de verzuimmedewerkers via het telefoonnummer 0481-362920  of klik hier voor de procedure bijzonder verlof. 

 


Blijf altijd op de hoogte!

Lyceum Elst | Auditorium 3 6661TZ Elst | 0481-362920 | info@lyceumelst.nl