Zoeken

Schoolarts en verpleegkundige

Ook wij hebben een schoolarts via Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Zij houdt regelmatig spreekuur op school. Alle data staan in de jaarplanning. Sommige leerlingen komen op eigen initiatief, andere leerlingen op advies van een docent of mentor. leerlingen kunnen naar de schoolarts toe met fysieke problemen, maar ook als je niet lekker in je vel zit of je zorgen maakt (over bijvoorbeeld seksualiteit of anticonceptie).

Afspraak maken
Leerlingen, ouders en school kunnen een beroep doen op de door de GGD geleverde diensten. Want een leerling voelt zich immers het prettigst in een gezonde, vertrouwde en veilige omgeving en komt dan het best tot zijn of haar recht. Wij maken wij ons samen sterk voor!

Samenwerking GGD en Lyceum Elst
De schoolarts is lid van het ZorgAdviesTeam (E-zat). Vanuit de GGD zijn ook een schoolverpleegkundige en een doktersassistente aan de school verbonden. Zij houden in leerjaar 2 een preventief gezondheidsonderzoek.

Geen contact?
Wilt u als ouder of verzorger niet het team jeugdgezondheidszorg contact opneemt met uw zoon of dochter? Maak dit dan schriftelijk bekend bij de desbetreffende afdelingsleider. Wij zorgen er dan vervolgens voor dat uw kind geen onderzoek krijgt en ook geen vragenlijst hoeft in te vullen.

Meer informatie
• www.vggm.nl/ggd/jeugdgezondheidszorg: voor onder andere folders over opvoeden en opgroeien en over gezondheidsproblemen. Informatie over de werkwijze van de JGZ
• www.cjgregioarnhem.nl: het regionale cursusaanbod van de JGZ.
• JGZ informatielijn via 088 355 60 00 of per mail via ggd@vggm.nl: voor vragen of om een afspraak te verzetten U kunt uw vragen hier anoniem stellen, maar ook vragen om teruggebeld te worden door de jeugdarts of verpleegkundige.


Blijf altijd op de hoogte!

Lyceum Elst | Auditorium 3 6661TZ Elst | 0481-362920 | info@lyceumelst.nl