Zoeken

Meeleven
Wij informeren ouders over het onderwijs en over onsl, zodat ouders betrokken kunnen blijven. Wij houden u als ouder via Magister en via schriftelijke rapportages op de hoogte van de vorderingen van onze leerlingen en biedt de ouders o.a. tijdens de zgn. 10-minutenavonden de mogelijkheid daarover in gesprek te gaan. Daarnaast geven wij vijf keer per jaar een informatieblad uit, de Lyceum Elst Editie.
Uiteraad kunt u hier op onze website ook veel informatie vinden. Aan het begin van het schooljaar organiseren wij o.a. een introductieavond (voor leerjaar 1 aan het einde van het voorafgaande schooljaar) en een algemene avond over een speciaal onderwerp, zoals L.O.B. (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) en studiefinanciering.

Blijf altijd op de hoogte!

Lyceum Elst | Auditorium 3 6661TZ Elst | 0481-362920 | info@lyceumelst.nl