Zoeken

Meehelpen

Alle hulp is welkom : hiermee bedoelen wij  dat ouders ons kunnen helpen met het organiseren van activiteiten of bij die activiteiten ons helpen met ondersteunen. Het gaat om hulp bij incidentele gebeurtenissen. Hierbij valt te denken aan hulp bij de Open Dag, hulp bij excursies, bij het brugklaskamp en op schoolfeesten.
Als ouders meer tijd ter beschikking hebben, kunnen ouders waar mogelijk structureel worden ingezet. Taken en bevoegdheden zijn in dat geval helder geformuleerd. Jaarlijks werven wij aan het begin van het schooljaar “hulpouders”. Contactpersoon: de heer C. Sprakel (c.sprakel@lyceumelst.nl)


Blijf altijd op de hoogte!

Lyceum Elst | Auditorium 3 6661TZ Elst | 0481-362920 | info@lyceumelst.nl