Zoeken

Meedenken

Wij hebben een Ouderplatform waarin de mening van ouders over de school wordt gevraagd. Wij ontmoeten vier keer per jaar de leden van het Ouderplatform en leggen ze uiteenlopende zaken voor. Het gaat op die bijeenkomsten nadrukkelijk niet over individuele leerlingen en/of docenten. Het Ouderplatform bestaat uit ca. acht ouders. Wij hebben een gelijkmatige verdeling van ouders met kinderen in de onderbouw en in de bovenbouw op het oog. Wij streven naar een oudervertegenwoordiging uit ieder leerjaar. Ouders hebben in principe 3 jaar zitting in het Ouderplatform.

Opgeven of meer informatie hierover ontvangen kan via de heer C. Sprakel. (c.sprakel@lyceumelst.nl)
Elke drie jaar wordt van via een oudertevredenheidsonderzoek de mening van alle ouders over de school gevraagd.

De bijeenkomsten van het Ouderplatform vinden dit schooljaar plaats op :

·         Wo 11 oktober 19.45 - 21.00 uur

·         Do 7 december 19.30 - 21.00 uur

·         Wo 7 maart 19.30 - 21.00 uur

·         Wo 30 mei (samen met het leerlingplatform) 19.00 - 20.30 uur

 
Blijf altijd op de hoogte!

Lyceum Elst | Auditorium 3 6661TZ Elst | 0481-362920 | info@lyceumelst.nl